Stipendije

CEEPUS predviđa dve osnovne vrste mobilnosti:

mrežna mobilnost (network mobility) – odvija se u okviru odobrenih CEEPUS mreža, kao i u okviru CEEPUS umbrella mreža (mreže koje ispunjavaju standarde kvaliteta, ali nisu među odobrenim mrežama za određenu akademsku godinu). CEEPUS podržava mobilnost studenata različitih nivoa studija, kao i mobilnost nastavnog osoblja;

mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. freemover mobility) – odnosi se na svaku mobilnost između dve visokoškolske institucije koje su prihvatljive za učešće u CEEPUS-u, pri čemu jedna ili obe ustanove nisu uključene u neku od CEEPUS mreža.

Osnovna merna jedinica u CEEPUS III programu jeste tzv. „stipendijski mesec”.

Svaka zemlja članica CEEPUS-a pokriva troškove za studente i nastavno osoblje iz inostranstva (tzv. „dolazne” učesnike). Visina stipendije varira od zemlje do zemlje i u skladu je sa ekonomskim mogućnostima te države. Takođe, uz iznos stipendije, u nekim slučajevima (zavisno od zemlje gde se mobilnost realizuje) omogućeni su smeštaj u studentskim domovima i ishrana po beneficiranim cenama. Više informacija o iznosima stipendija i o eventualnim pogodnostima smeštaja i ishrane, dostupne su na sajtu CEEPUS III programa, u odeljku CEEPUS Member Countries and NCOs“.

 

Poslednje modifikovano: februar 18, 2016Publikacije: