Пријава за ЕПАЛЕ конференцију

Хвала на пријави за ЕПАЛЕ конференцију „Развој вештина наставника и тренера у области образовања одраслих кроз сарадњу “.

Информације о статусу Ваше пријаве биће Вам прослеђене на имејл адресу наведену у пријави.