Децентрализовани пројекти

Пројекти се у програму Еразмус+ деле на централизоване и децентрализоване, а разлика је у томе којој се институцији подносе предлози пројеката.

Централизовани пројекти су они за које се предлози шаљу Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA).

У случају децентрализованих пројеката, образовне установе подносе предлоге пројеката Фондацији Темпус, организацији одговорној за спровођење Еразмус+ програма у Србији.

У склопу припремних мера за пуноправно учешће у Еразмус+ програму, у октобру 2016. године расписан је први Национални позив за конкурсни рок за 2017. годину. Могућност учешћа су имале образовне институције из сфере предшколског, основог, средњег, стручног и образовања одраслих, као и организације и институције из области рада са младима. У првом националном позиву било је омогућено финансирање КА1 пројеката мобилности, као и КА2 стратешких партнерстава из области стручног образовања и обука.

Пријављено је укупно 167 предлога пројеката и то:

71 за школе

23 за стручно образовање и обуке

14 за образовање одраслих

59 за област рада са младима

13 за стратешка партнерства у области стручног образовања и обука.

 

За финансирање је одобрено 69 пројеката у укупном износу од 1.182,078 евра.

Конкурсни рок Кључна активност Пројекти одобрени за финансирање Број пројеката
2017. КА1 Школе и предшколске установе 36
2017. КА1 Стручно образовање и обуке 9
2017. КА1 Образовање одраслих 8
2017. КА1 Област младих 13
2017. КА2 Стратешка партнерства за стручно образовање и обуке 3