Документација за спровођење пројеката

Уговор о додели наменских бесповратних средстава – КА1 Млади

Анекс I – Општи услови

Анекс II – Опис пројекта, Предвиђена буџетска средства пројекта

Анекс III – Правила финансирања и уговарања

Анекс IV – Применљиве накнаде

Анекс V – EVS Volunteering Agreement 2017

Последње модификовано: јун 7, 2017Публикације: