Државни органи и доносиоци одлука

Јавна тела на локалном, регионалном и националном нивоу* могу учествовати у следећим врстама пројеката, као подносиоци пројекта и/или партнери:

Врста пројекта   Улога институције
КА1 – Омладинске размене и Европски волонтерски сервис  (у оквиру мобилности младих) Подносилац пројекта и партнер
КА1 – Мобилност омладинских радника Партнер
КА1 – Стратешки ЕВС пројекти Партнер
КА1 – ЕВС пројекти великих размера Партнер
КА2 – Стратешка партнерства у области младих Партнер чије учешће доноси тзв. додатну вредност
КА2 – Изградња капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) * Подносилац пројекта и партнер
КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука**   Партнер чије учешће доноси тзв. додатну вредност

** Јавно тело на националном нивоу нема право учешћа у пројектима КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука.* Национални омладински савет има право учешћа искључиво у пројектима КА2 – Изградња капацитета у области младих, и то у својству партнерске организације или подносиоца пројекта.

Уз то, школе, институти, образовни центри, високошколске институције, истраживачки институти, културне организације, библиотеке и музеји могу бити партнерске организације на пројектима у оквиру КА2 – Стратешка партнерства у области младих и Изградња капацитета у области младих – уколико њихово учешће доноси додатну вредност пројекту.

Последње модификовано: април 10, 2017Публикације: