Делови програма

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт).

Актери из Србије могу да учествују у одређеним компонентама програма Еразмус+, и то као подносиоци пројекта или као партнери. Више информација можете пронаћи у одељку Учешће Србије у Еразмус+: Млади у акцији.

Кључне активности у оквиру програма Еразмус+ су:

  • Кључна активност 1 (КА1) – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key Аction 1 – Learning Mobility of Individuals)

Под окриљем КА1 актери из програмских земаља могу подносити предлоге пројеката за мобилност појединаца, који учесницима обезбеђују структурисано искуство учења, као и похађања радне праксе и тренинга. Циљ ове кључне активности јесте да се стекну и усаврше одређене вештине, повећа запошљивост и подигне културална освешћеност.

У оквиру КА1 пројекти се деле на оне који се баве мобилношћу младих (тј. оних који уче), а подразумевају Омладинске размене и Европски волонтерски сервис, и оне који се баве Мобилношћу омладинских радника (тј. оних који су у позицији да раде са младима и подучавају их).

Актери из Србије по први пут, у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину,  су имали ограничену могућност учешћа у пројектима КА1 – Мобилност младих, у својству подносилаца пројеката. Предлози пројеката су се подносили Фондацији Темпус. Поред тога, треба имати у виду да актери из Србије могу бити подносиоци пројеката и у оквиру КА2 подакције Изградња капацитета у области младих, као и да се у оквиру ових пројеката могу организовати Омладинске размене, Европски волонтерски сервис и Мобилност омладинских радника. Ови пројекти се подносе Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА).

  • Кључна активност 2 (КА2) – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

У оквиру КА2 актери могу да аплицирају за финансијску подршку пројектима кроз које ће склапати партнерства са актерима из других земаља. Циљ ових партнерстава јесу размена и развој иновативне праксе у областима образовања, тренинга и рада са младима међу земљама учесницама. Од ових пројеката се очекује да позитивно утичу на актере који учествују у пројекту, на политике у оквиру којих се пројекти спроводе, као и на актере и појединце који су директно или индиректно укључени у предвиђене активности.

Актери из Србије могу учествовати у пројектима под окриљем КА2 као партнери, али и као подносиоци пројекта, и то у оквиру посебне програмске и буџетске линије под називом Омладински прозор за Западни Балкан. Ова линија подржава учешће Србије у оквиру пројеката Изградње капацитета у области младих.

За актере из Србије, у оквиру КА2, отворене су две подакције:

  • Кључна активност 3 (КА3) – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key Аction 3 – Support for Policy Reform)

КА3 – Подршка реформама политика – покрива различите активности које за циљ имају подршку и допринос модернизацији образовних политика, као и оних које се односе на тренинг и на рад са младима.

Актери из Србије могу учествовати у пројектима Структурисани дијалог: састанци између младих и доносилаца одлука, под окриљем КА3, као партнери, док је директно подношење пројеката омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

Последње модификовано: август 28, 2017Публикације: