Учешће Србије у Еразмус+: Млади у акцији

Актери који имају право да учествују у свим деловима програма Еразмус+ припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније; Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља. Партнерске земље су првенствено оне које се налазе у суседству Европске уније, међу њима и Србија, али и све остале земље света.

2016. године започете су припремне мере за пуноправно учешће Републике Србије у програму Еразмус+. Србија ће још неко време имати статус партнерске земље, али већ од конкурсног рока у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, расписаног  у децембру 2016. године, који je затворен 2. фебруара 2017. године, актерима из Србије отворена је могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих –у својству подносилаца пројеката. Предлози ових пројеката су се подносили Фондацији Темпус. Током 2018. године, очекује се да ће актери из Србије имати могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника, као и КА2 Стратешка партнерства у области младих.

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Актери из Србије могу да учествују у одређеним врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.

У наставку су сумиране могућности за учешће актера из Србије када је реч о деловима програма који се односе на рад са младима:

КА1 – Мобилност младих и омладинских радника (омладинске размене, волонтерски пројекти и мобилност омладинских радника)

Актери из Србије по први пут су имали, у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, ограничену могућност учешћа у пројектима КА1 – Мобилност младих (омладинске размене и Европски волонтерски сервис), у својству подносилаца пројеката. Предлози пројеката су се подносили Фондацији Темпус. Поред тога, актери из Србије могу бити и партнери на овим врстама пројеката. Током 2018. године, очекује се да ће актери из Србије имати могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника (омладинске размене, волонтерски пројекти и мобилност омладинских радника).

КА2 – Стратешка партнерства у области младих

Очекује се да ће актери из Србије у 2018. години имати ограничену могућност учешћа у пројектима КА2 – Стратешка партнерства у области младих, у својству подносилаца пројеката. Предлози пројеката ће се подносити Фондацији Темпус.

Поред тога, актери из Србије могу учествовати као партнери организацијама и институцијама из програмских земаља, али под условом да доносе конзорцијуму пројекта тзв. додатну вредност.

КА2 – Изградња капацитета у области младих

У оквиру Кључне активности 2 програма Еразмус+ и подакције Изградња капацитета у области младих, постоји посебна програмска и буџетска линија, која је намењена искључиво подстицању и унапређењу сарадње са актерима из земаља Западног Балкана, под називом Омладински прозор за Западни Балкан. У оквиру тe буџетске линије, актери из Србије могу да, као подносиоци, директно подносе предлоге пројеката, а могу бити и партнери другим учесницима са Западног Балкана.

Разликујемо два модалитета учешћа актера из Србије у оквиру ове подакције:

    • пуноправно учешће (као подносиоци пројекта) – у склопу посебне програмске и буџетске линије под називом Омладински прозор за Западни Балкан;
    • учешће у својству партнера, при чему предлог пројекта подноси други актер из неке од програмских земаља обухваћених пројектом.

КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука

Актери из Србије могу учествовати као партнери, док је директно подношење пројеката омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

Последње модификовано: новембар 7, 2017Публикације: