Учешће Србије у Еразмус+: Млади у акцији

Актери који имају право да учествују у свим деловима програма Еразмус+ припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније; Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља. Партнерске земље су првенствено оне које се налазе у суседству Европске уније, међу њима и Србија, али и све остале земље света.

2016. године започете су припремне мере за пуноправно учешће Републике Србије у програму Еразмус+. Србија ће још неко време имати статус партнерске земље, али већ од конкурсног рока у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, расписаног  у децембру 2016. године, који je затворен 2. фебруара 2017. године, актерима из Србије отворена је могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих –у својству подносилаца пројеката. Предлози ових пројеката су се подносили Фондацији Темпус.

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Актери из Србије могу да учествују у одређеним врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.

У наставку су сумиране могућности за учешће актера из Србије када је реч о деловима програма који се односе на рад са младима:

КА1 – Мобилност младих (Oмладинске размене и Европски волонтерски сервис)

Актери из Србије по први пут су имали, у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, ограничену могућност учешћа у пројектима КА1 – Мобилност младих, у својству подносилаца пројеката. Предлози пројеката су се подносили Фондацији Темпус. Поред тога, актери из Србије могу бити и партнери на овим врстама пројеката.

КА1 – Мобилност омладинских радника

Актери из Србије могу учествовати као партнери, док је директно подношење пројеката омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

КА1 – ЕВС пројекти великих размера

У оквиру Кључне активности 1 програма Еразмус+ млади из Србије могу бити само учесници у ЕВС пројектима великих размера. Директно подношење пројеката омогућено је искључиво актерима из програмских земаља.

КА2 – Стратешка партнерства у области младих

Актери из Србије могу учествовати као партнери, али под условом да доносе конзорцијуму пројекта тзв. додатну вредност, док је директно подношење пројеката омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

КА2 – Изградња капацитета у области младих

У оквиру Кључне активности 2 програма Еразмус+ и подакције Изградња капацитета у области младих, постоји посебна програмска и буџетска линија, која је намењена искључиво подстицању и унапређењу сарадње са актерима из земаља Западног Балкана, под називом Омладински прозор за Западни Балкан. У оквиру тe буџетске линије, актери из Србије могу да, као подносиоци, директно подносе предлоге пројеката, а могу бити и партнери другим учесницима са Западног Балкана. Више информација о актуелном позиву за подношење пројеката можете пронаћи овде.

Разликујемо два модалитета учешћа актера из Србије у оквиру ове подакције:

  • пуноправно учешће (као подносиоци пројекта) – у склопу посебне програмске и буџетске линије под називом Омладински прозор за Западни Балкан;
  • учешће у својству партнера, при чему предлог пројекта подноси други актер из неке од програмских земаља обухваћених пројектом.

КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука

Актери из Србије могу учествовати као партнери, али под условом да доносе конзорцијуму пројекта тзв. додатну вредност, док је директно подношење пројеката омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

Више информација о роковима за подношење пројеката доступно је у Календару позива за 2017. годину.

Последње модификовано: март 31, 2017Публикације: