Učešće Srbije u Erazmus+: Mladi u akciji

Akteri koji imaju pravo da učestvuju u svim delovima programa Erazmus+ pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje Evropske unije; Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja. Partnerske zemlje su prvenstveno one koje se nalaze u susedstvu Evropske unije, među njima i Srbija, ali i sve ostale zemlje sveta.

2016. godine započete su pripremne mere za punopravno učešće Republike Srbije u programu Erazmus+. Srbija će još neko vreme imati status partnerske zemlje, ali već od konkursnog roka u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, raspisanog  u decembru 2016. godine, koji je zatvoren 2. februara 2017. godine, akterima iz Srbije otvorena je mogućnost ograničenog učešća u projektima KA1 Mobilnost mladih –u svojstvu podnosilaca projekata. Predlozi ovih projekata su se podnosili Fondaciji Tempus. Tokom 2018. godine, očekuje se da će akteri iz Srbije imati mogućnost ograničenog učešća u projektima KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika, kao i KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih.

Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela (Žan Mone i Sport). Akteri iz Srbije mogu da učestvuju u određenim vrstama projekata u svakom od tri dela programa Erazmus+.

U nastavku su sumirane mogućnosti za učešće aktera iz Srbije kada je reč o delovima programa koji se odnose na rad sa mladima:

KA1 – Mobilnost mladih i omladinskih radnika (omladinske razmene, volonterski projekti i mobilnost omladinskih radnika)

Akteri iz Srbije po prvi put su imali, u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, ograničenu mogućnost učešća u projektima KA1 – Mobilnost mladih (omladinske razmene i Evropski volonterski servis), u svojstvu podnosilaca projekata. Predlozi projekata su se podnosili Fondaciji Tempus. Pored toga, akteri iz Srbije mogu biti i partneri na ovim vrstama projekata. Tokom 2018. godine, očekuje se da će akteri iz Srbije imati mogućnost ograničenog učešća u projektima KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika (omladinske razmene, volonterski projekti i mobilnost omladinskih radnika).

KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih

Očekuje se da će akteri iz Srbije u 2018. godini imati ograničenu mogućnost učešća u projektima KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih, u svojstvu podnosilaca projekata. Predlozi projekata će se podnositi Fondaciji Tempus.

Pored toga, akteri iz Srbije mogu učestvovati kao partneri organizacijama i institucijama iz programskih zemalja, ali pod uslovom da donose konzorcijumu projekta tzv. dodatnu vrednost.

KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, postoji posebna programska i budžetska linija, koja je namenjena isključivo podsticanju i unapređenju saradnje sa akterima iz zemalja Zapadnog Balkana, pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan. U okviru te budžetske linije, akteri iz Srbije mogu da, kao podnosioci, direktno podnose predloge projekata, a mogu biti i partneri drugim učesnicima sa Zapadnog Balkana.

Razlikujemo dva modaliteta učešća aktera iz Srbije u okviru ove podakcije:

    • punopravno učešće (kao podnosioci projekta) – u sklopu posebne programske i budžetske linije pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan;
    • učešće u svojstvu partnera, pri čemu predlog projekta podnosi drugi akter iz neke od programskih zemalja obuhvaćenih projektom.

KA3 – Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka

Akteri iz Srbije mogu učestvovati kao partneri, dok je direktno podnošenje projekata omogućeno isključivo akterima iz programskih zemalja.

Poslednje modifikovano: novembar 7, 2017Publikacije: