Делови програма

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Део програма Еразмус+ су и интернет портали за сарадњу о области образовања и младих, у саставу кључне активности 2. Институције из Србије могу да учествују у одређеним врстама пројеката у сваком од поменутих делова.

  • Кључна активност 1  – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 – learning mobility of individuals)
  • Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
  • Кључна активност 3 – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key action 3 – Support for policy reform)

Напомене:

Кључну активност 1 програма Еразмус+ (фокус на мобилности) у области образовања могле су до 2016. године да користе само високошколске институције из Србије – универзитети и високе школе, међутим након објављивања Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, КА1 пројекте могу користити са ограниченим учешћем и школе, предшколске установе, средње стручне школе, као и установе/организације активне у области образовања одраслих и младих.

Кључна активност 2 програма Еразмус+ треба да допринесе модернизацији и јачању системског одговора образовања, обука и младих на изазове савременог доба – незапосленост, економску стабилност и раст и активно учешће у демократском животу.  Пројекте увек спроводе конзорцијуми институција из више земља.  

Последње модификовано: фебруар 8, 2017Публикације: