Delovi programa

Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela (Žan Mone i Sport). Deo programa Erazmus+ su i internet portali za saradnju o oblasti obrazovanja i mladih, u sastavu ključne aktivnosti 2. Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u određenim vrstama projekata u svakom od pomenutih delova.

  • Ključna aktivnost 1  – projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key action 1 – learning mobility of individuals)
  • Ključna aktivnost 2 – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
  • Ključna aktivnost 3 – projekti za podršku reformi obrazovnih politika (Key action 3 – Support for policy reform)

Napomene:

Ključnu aktivnost 1 programa Erazmus+ (fokus na mobilnosti) u oblasti obrazovanja mogle su do 2016. godine da koriste samo visokoškolske institucije iz Srbije – univerziteti i visoke škole, međutim nakon objavljivanja Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, KA1 projekte mogu koristiti sa ograničenim učešćem i škole, predškolske ustanove, srednje stručne škole, kao i ustanove/organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih i mladih.

Ključna aktivnost 2 programa Erazmus+ treba da doprinese modernizaciji i jačanju sistemskog odgovora obrazovanja, obuka i mladih na izazove savremenog doba – nezaposlenost, ekonomsku stabilnost i rast i aktivno učešće u demokratskom životu.  Projekte uvek sprovode konzorcijumi institucija iz više zemlja.  

Poslednje modifikovano: februar 8, 2017Publikacije: