KA2 – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) pružaju značajne mogućnosti za saradnju visokoškolskih i drugih ustanova i prenošenje dobrih praksi iz programskih zemalja. Oni su važan podsticaj za modernizaciju visokog obrazovanja kroz razvoj studijskih programa, unapređenje upravljanja ustanova i ostvarivanje različitih vidova interakcije između sektora visokog obrazovanja i društva u celini.

Projekti mogu imati i poseban deo za mobilnost studenata i zaposlenih, čija svrha mora biti komplementarna sa ostvarivanjem osnovnih ciljeva projekta. Prilikom selekcije projekata, osnovna prijava se ocenjuje odvojeno od dela za mobilnost, što znači da deo za mobilnost može biti odbijen za finansiranje i u slučajevima kada je osnovna prijava odobrena. U okviru ovog dela projekta, mobilnost se sprovodi po pravilima koja važe za projekte mobilnosti studenata i zaposlenih u visokom obrazovanju. U projektima izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju predviđa se mogućnost da se finansiraju i studijski boravci i radna praksa za studente, kao i mobilnost nastavnog osoblja.

Vrste aktivnosti

Projekti podržavaju izgradnju i razvoj kapaciteta u visokom obrazovanju na institucionalnom nivou (zajednički projekti: razvoj kurikuluma, podrška službama ustanova, razvoj centara za podršku studentima i zaposlenima itd.) i sistemskom nivou (strukturni projekti: podrška razvoju visokog obrazovanja kao sistema; pitanja finansiranja visokog obrazovanja, socijalne dimenzije, treće misije visokog obrazovanja, internacionalizacije itd.).

Sastav konzorcijuma

Minimalnu veličinu konzorcijuma čini po jedna VŠU iz tri različite programske zemlje i:

  • u slučaju nacionalnih projekata: najmanje tri VŠU iz jedne partnerske zemlje
  • u slučaju projekata koji uključuju više partnerskih zemalja: minimum po dve VŠU iz najmanje dve partnerske zemlje.

Zemlje koje imaju manje od pet visokoškolskih ustanova ili zemlje u kojima jedna VŠU pokriva više od 50% ukupnog broja studenata predstavljaju izuzetak od ovog pravila i mogu učestvovati sa jednom VŠU. Kod takvih zemalja dovoljno je učešće samo jedne visokoškolske ustanove u projektu. U regionu Zapadnog Balkana ovaj kriterijum ispunjava Crna Gora.

Ukupan broj visokoškolskih ustanova iz programskih zemalja u projektu ne sme biti veći od broja visokoškolskih ustanova iz partnerskih zemalja. Visokoškolske ustanove (VŠU) iz Srbije mogu da budu i koordinatori i partneri u CBHE projektima, dok sve ostale vrste institucija (preduzeća, državne institucije, škole, organizacije civilnog društva, istraživački instituti i druge organizacije, itd.), mogu da budu partneri.  U strukturnim projektima neophodno je učešće ministarstva koje je nadležno za visoko obrazovanje.

Pravila finansiranja

Ukupan iznos donacije po projektu može biti u rasponu od 500.000 do 1 milion evra za osnovni projekat. Dodatni deo namenjen za organizovanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja može iznositi maksimalno 80% vrednosti granta, što predstavlja dodatnih 400.000 do 800.000 evra za dodatak za mobilnost. U okviru CBHE projekata, sve partnerske ustanove mogu finansirati honorare i putne troškove, dok su za VŠU iz partnerskih zemalja rezervisani troškovi nabavke opreme i literature i finansiranja mobilnosti studenata i zaposlenih

Trajanje projekta

Projekti mogu trajati 24 meseca ili 36 meseci.

Više detalja o prijavi projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju na sajtu Izvršne agencije.

Poslednje modifikovano: april 3, 2017Publikacije: