КА2 – Савези секторских вештина

Савези секторских вештина подржавају развој курсева и обука за стручно и професионално образовање, које образовне установе стварају у сарадњи са послодавцима, у складу са потребама тржишта рада.

У пројектима могу учествовати јавне или приватне организације из програмских или партнерских земаља. На пример те организације могу бити: европски и/или национални социјални партнери, министарства рада или слична тела, службе за запошљавање, заводи за статистику, предузећа, привредне коморе, секторске и друге асоцијације послодаваца, европске и националне кровне организације, јавне или приватне средње стручне школе, јавна и приватна предузећа, истраживачки институти итд.

Врсте активности

Савези секторских вештина могу да буду усмерени на утврђивање потреба за специфичним вештинама у оквиру одређеног сектора, развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и спровођење нових стратешких приступа усмерених на успостављање и развој секторске сарадње на плану унапређења специфичних вештина.

Састав конзорцијума

Састав конзорцијума се разликује у зависности од типа пројекта који се пријављује. Тако се у зависности од типа пројекта морају укључити партнери из најмање 4, 8 или 12 програмских земаља. Пријаву у име конзорцијума за пројекат који може трајати две, три или четири године, подноси институција из програмске земље Извршној агенцији у Бриселу.

Правила финансирања

Предвиђени износ донације, у зависности од типа и трајања пројекта се креће између максимално 330.000 и 4.000.000 евра.

У оквиру савеза секторских вештина могу се финансирати хонорари, путни и трошкови боравка и трошкови имплементације.

Више детаља о пријави пројеката Савези секторских вештина погледајте на сајту Извршне агенције.

Последње модификовано: децембар 11, 2017Публикације: