КА2 – Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Еразмус+ омогућује велику флексибилност активности које се могу спровести у пројектима Стратешка партнерства, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката (постоје стратешка партнерства за високо образовање, за стручно и професионално образовање, школе, организације активне у образовању одраслих и комбинована стратешка партерства).

У стратешким партнерствима могу да учествују (не као подносиоци пријаве, већ само као партнери) и институције из партнерских земаља уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

Пријава се подноси националној агенцији земље у којој се налази институција која подноси пријаву до 31. марта 2016. године у 12 часова по бриселском времену за пројекте који почињу од 1. септембра исте године. Та врста пројеката траје две или три године и максимални грант износи 150.000 евра годишње (12.500 евра месечно).

Списак националних агенција Еразмус+ програмских земаља са линковима ка њиховим веб-странама можете наћи на:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm.

Последње модификовано: децембар 15, 2015Публикације: