Жан Моне

Жан Моне пројекти у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света.

Студије Европске уније обухватају студије Европе у целини, са посебним нагласком на процесу европских интеграција, при чему узимају у обзир спољашње и унутрашње аспекте. Оне се такође баве улогом Европске уније у глобализованом свету и у промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култура.

Жан Моне пројектима подстиче се дијалог између академског света и креатора европских политика.

Према званичном Водичу програма Еразмус+, кључне области које могу бити обухваћене Жан Моне активностима су:

 • регионалне компаративне ЕУ студије,
 • ЕУ студије комуникационих и информационих технологија,
 • економске ЕУ студије,
 • ЕУ студије историје,
 • ЕУ студије интеркултуралног дијалога,
 • интердисциплинарне ЕУ студије,
 • ЕУ студије међународних односа и дипломатије,
 • ЕУ студије права и
 • политичке и административне ЕУ студије.

Друге области, попут социологије, филозофије, религије, географије, књижевности, уметности, природних наука, заштите животне средине, глобалних студија и друге, могу се наћи у Жан Моне пројектима када укључују наставу или истраживање о ЕУ или када доприносе европеизацији наставних планова.

Пројекти се деле на:

 • Жан Моне модуле,
 • Жан Моне катедре,
 • Жан Моне центре изузетности,
 • Жан Моне  подршку институцијама и асоцијацијама,
 • Жан Моне мреже (дебата са академским светом) и
 • Жан Моне пројекте за дебату са академским светом.

Жан Моне пројекти могу да обухвате организацију курсева, истраживања, конференција и публикација у области студија Европске уније.

Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката као и институције из целог света. Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у оквиру којег је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се одвијају на само једној институцији.

Више детаља о пријави Жан Моне пројеката на сајту Извршне агенције:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Последње модификовано: октобар 15, 2014Публикације: