Žan Mone

Žan Mone projekti u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta.

Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u celini, sa posebnim naglaskom na procesu evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura.

Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika.

Prema zvaničnom Vodiču programa Erazmus+, ključne oblasti koje mogu biti obuhvaćene Žan Mone aktivnostima su:

 • regionalne komparativne EU studije,
 • EU studije komunikacionih i informacionih tehnologija,
 • ekonomske EU studije,
 • EU studije istorije,
 • EU studije interkulturalnog dijaloga,
 • interdisciplinarne EU studije,
 • EU studije međunarodnih odnosa i diplomatije,
 • EU studije prava i
 • političke i administrativne EU studije.

Druge oblasti, poput sociologije, filozofije, religije, geografije, književnosti, umetnosti, prirodnih nauka, zaštite životne sredine, globalnih studija i druge, mogu se naći u Žan Mone projektima kada uključuju nastavu ili istraživanje o EU ili kada doprinose evropeizaciji nastavnih planova.

Projekti se dele na:

 • Žan Mone module,
 • Žan Mone katedre,
 • Žan Mone centre izuzetnosti,
 • Žan Mone  podršku institucijama i asocijacijama,
 • Žan Mone mreže (debata sa akademskim svetom) i
 • Žan Mone projekte za debatu sa akademskim svetom.

Žan Mone projekti mogu da obuhvate organizaciju kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija u oblasti studija Evropske unije.

Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata kao i institucije iz celog sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u okviru kojeg je moguće imati unilateralne, odnosno projekte koji se odvijaju na samo jednoj instituciji.

Više detalja o prijavi Žan Mone projekata na sajtu Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Poslednje modifikovano: oktobar 15, 2014Publikacije: