Положај Србије

Институције које имају право да учествују у програму Еразмус+ морају да припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља. Партнерске земље могу бити оне које се налазе у суседству Европске уније, међу њима и Србија, али и многе друге земље света.

Започете су припремне мере за пуноправно учешће у програму Еразмус+. Република Србија ће још неко време бити у статусу партнерске земље, али у објављеном Националном позиву за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, омогућено је ограничено учешће у новим врстама пројеката.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији у области образовања, обука и младих надлежна је Фондација Темпус. Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Институције из Србије могу да учествују у одређеним врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.


Положај Србије и могућности учешћа у одређеним деловима програма

 

Кључна активност 1:

КА1 Higher education (Мобилност у високом образовању) – пријаве за пројекте ће се подносити као и до сада
КА1 Higher education (Заједнички мастер програми) – пријаве за пројекте ће се подносити као и до сада
КА1 School education (Мобилност у општем образовању за школе и ПУ)*
КА1 Adult education (Мобилност у области образовања одраслих)*
КА1 VET (Мобилност у области стручног образовања и обука)*
КА1 Youth (КА1 Млади) *

* Важно је да сви заинтересовани имају у виду да ће у процесу припремних мера важити нешто другачији услови за конкурисање, посебно у погледу расположивог буџета. Информације о Националном позиву погледајте овде.

Кључна активност 2:

КА2 VET (Стратешка партнерства у области стручног образовања)*
• КА2 Higher education (Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању)
КА 2 Youth (К2 Млади – подакција – Изградња капацитета у области рада са младима – Омладински прозор за Западни Балкан).
Поред наведених врста пројеката, установе и организације из Србије могу да учествују у улози партнера на пројекту, али под условом да доносе конзорцијуму пројекта тзв. додатну вредност. Ова могућност се односи на КА2- Савезе знања, КА2 – Савезе секторских вештина и КА2 – Стратешка партнерства
Србија може да учествује и у мрежи eTwinning за школе и предшколске установе, која је један од интернет портала за сарадњу у области образовања и младих, и део кључне активности 2.

* Важно је да сви заинтересовани имају у виду да ће у процесу припремних мера важити нешто другачији услови за конкурисање, посебно у погледу расположивог буџета. Информације о Националном позиву погледајте овде.

Кључна активност 3:

Србија може да учествује у активностима за подршку реформи образовних политика, сходно условима конкурса.

Учешће Србије у европској мрежи за подршку каријерном вођењу и саветовању Euroguidance као и учешће у мрежи Eurydice која пружа информације о образовним системима и политикама у Европи саставни је део кључне активности 3.

Жан Моне

Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката као и институције из целог света. Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у којем су могући унилатерални, односно пројекти који се одвијају на само једној институцији.

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КОНКУРСНИХ РОКОВА ЗА ПРОЈЕКТЕ У 2017. ГОДИНИ 

И ПРЕГЛЕД ВРСТА ПРОЈЕКАТА:

Врсте пројеката

Улога институција
/организација из Србије

Рок за подношење пријава

Коме се подносе пријаве:

Пројекти мобилности за школе Координатор 2. фебруар 2017. Фондацији Темпус
Пројекти мобилности за стручно образовање и обуке Координатор 2. фебруар 2017. Фондацији Темпус
Пројекти мобилност у области образовања одраслих Координатор 2. фебруар 2017. Фондацији Темпус
Мобилност младих Координатор 2. фебруар 2017. Фондацији Темпус
Мобилност младих и омладинских радника Партнер 2. фебруар, 26. април, 4. октобар 2017. Националној агенцији у програмској земљи
Међународна кредитна мобилност – високо образовање Партнер 2. фебруар 2017. Националној агенцији у програмској земљи
Еразмус Мундус – Заједнички мастер програми Партнер 16. фебруар 2017. Извршној агенцији – EACEA
Стратешки ЕВС пројекти Партнер 26. април 2017. Националној агенцији у програмској земљи
ЕВС пројекти великих размера Партнер 5. април 2017. Извршној агенцији – EACEA
Изградња капацитета у високом образовању Координатор / партнер 9. фебруар 2017. Извршној агенцији – EACEA
Изградња капацитета у области младих Координатор / партнер (Омладински прозор за Западни Балкан) 8. март 2017. Извршној агенцији – EACEA
Стратешка партнерства за школе и предшколске установе, високо образовање, образовање одраслих* Партнер који доноси додатну вредност 29. март 2017. Националној агенцији у програмској земљи
Стратешка партнерства у области стручног  образовања и обука Координатор/партнер 29. март 2017. Фондацији Темпус
Стратешка партнерства у области младих Партнер који доноси додатну вредност 2. фебруар, 26. април, 4. октобар 2017. Националној агенцији у програмској земљи
Савези знања Партнер који доноси додатну вредност 28. фебруар 2017. Извршној агенцији – EACEA
Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука Партнер који доноси додатну вредност 2. фебруар, 26. април, 4. октобар 2017. Националној агенцији у програмској земљи
Жан Моне Координатор 23. фебруар 2017. Извршној агенцији – EACEA
Колаборативна партнерства у области спорта Партнер 6. април 2017. Извршној агенцији – EACEA
Мања колаборативна партнерства у области спорта Партнер 6. април 2017. Извршној агенцији – EACEA
*под условом да у пројекту не учествују само школе

Детаљне информације о расположивим средствима, условима конкурисања и предстојећим информативним данима и тренинзима за писање пројеката ће бити објављене на сајту www.erasmusplus.rs

Последње модификовано: децембар 23, 2016Публикације: