Ознаке квалитета

Ознака квалитета (Quality Label)

Ознака квалитета је признање учесницима eTwinning портала  и школама за изузетан ниво учествовања на eTwinning порталу. За ученике она може бити подстицај и награда за уложени труд а за школе – јавно признање за квалитет рада и отвореност ка сарадњи на европском нивоу.

Сваки учесник eTwinning портала који сматра да његов eTwinning пројекат заслужује националну ознаку квалитета, може да се пријави путем свог eTwinning live дела, односно картице „Пројекти“. Један учесник портала може пријавити и више својих пројеката за ознаку квалитета.

Пријаве за националну ознаку квалитета оцењује Национална служба за подршку (НСС) .

Рокови за подношење пријаве су у складу са датумом када се пројекти предлажу за европске ознаке квалитета.

За школску 2015/2016. годину, рок за подношење пријава за eTwinning националну ознаку квалитета је 15. јул 2016. године.

eTwinning национални тим за подршку у Србији учесницима портала пружа могућност добијања повратне информације пре пријављиваља за eTwinning ознаке квалитета и организује „Отворена врата“ за питања која наставници / васпитачи регистровани на eTwinning порталу желе да поставе о eTwinning ознакама квалитета, путем интернета.

Сваки Twinspace је приватан простор за управљање пројектом и НСС без дозволе нема увид у садржај Twinspace-а. Ипак, уколико је пројекат пријављен за ознаку квалитета, потребно је да садржаји буду јавно доступни или да чланови Националног тима буду позвани као посетиоци у Twinspace пројекта.

Оне пријаве којима се додели национална ознака квалитета ће примити обавештење о резултатима евалуације.

Додатна питања можете послати на адресу е-поште: etwinning@tempus.ac.rs.

Напомена: добитници овог признања примају сертификат на којем је наведено њихово име и презиме, назив установе и наслов пројекта. Подаци се аутоматски генеришу сa eTwinning профила и стога је важно, уочи пријаве за ознаку квалитета, проверити да ли је профил примерено испуњен (нпр. уколико се током креирања профила име и презиме напишу малим словима, такви ће подаци бити и на сертификату).

Од 2012. године европску ознаку квалитета (European Quality Label – EQL) додељује Централна служба за подршку (CSS).

Европска ознака квалитета додељује се средином октобра.

Европска ознака квалитета је услов за пријављивање за европску награду: пројекат мора имати европску ознаку квалитета како би могао да учествује на такмичењу за европску eTwinning награду. Такмичење за европске награде отвара се средином октобра, након доделе европских ознака квалитета.

Европске eTwinning награде додељују се школама које спроводе квалитетне eTwinning пројекте. Постоје три узрасне категорије: 4-10 година, 11-15 година и 16-19 година. Слање пријава за такмичење за европску награду почиње у јесен за пројекте спроведене у протеклој години. Награде се додељују победницима на годишњој eTwinning конференцији која се одржава сваког пролећа.

У такмичењу за европске награде могу учествовати једино пројекти који су освојили европску ознаку квалитета.

Процедуре за пријављивање за националну ознаку квалитета

Национални тим за подршку врши евалуацију пријављених оснивача и партнера пројеката на основу наведених услова, категорија и критеријума.

Услови за додељивање националне ознаке квалитета за школску 2015/2016. годину за осниваче/партнере eTwinning пројеката.

Критеријуми за доделу националних ознака квалитета кандидатима који су оснивачи eTwinning пројекта.

Критеријуми за доделу националних ознака квалитета кандидатима који су партнери у eTwinning пројектима

Награђени пројекти за период школске 2015/2016. године

Пројекте који су добили Националну ознаку квалитета за школску 2015/2016. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску ознаку квалитета за школску 2015/2016. годину можете погледати овде.

Награђени пројекти за период школске 2014/2015. године

Пројекте који су добили Националну ознаку квалитета за школску 2014/2015. годину можете погледати овде.

Пројекте који су добили Европску ознаку квалитета за школску 2014/2015. годину можете погледати овде.