Потврда о запослењу

У циљу осигурања безбедности свих корисника портала, након обављене регистрације на интернет порталу eTwinning, неопходно је да запослени у школи/предшколској установи, у року од три радна дана од регистрације, пошаље потврду о свом запослењу/ангажовању у школи/предшколској установи, на адресу Фондације Темпус или на имејл адресу: etwinning@tempus.ac.rs. Потребно је да потврда има потпис директора и печат школе/предшколске установе и да буде у једној од две понуђене форме која може да се преузме у наставку.

Потврда о активном радном односу у васпитно-образовној установи

Потврда о ангажовању у васпитно-образовној установи

Ако особа која се региструје на портал не пошаље потврду из које се види да је запослен/a у васпитно-образовној установи, његов/њен пројекат не може бити одобрен.
Уколико запослени у школи/предшколској установи није у могућности да пошаље потврду у дефинисаном року, потребно је да контактира Национални тим за подршку у року од три радна дана од регистрације на порталу eTwinning.