Пројекти

Први eTwinning пројекат у Србији

Први eTwinning пројекат који је покренут у Србији је „Песмом кроз Европу“. Покренула га је наставница Весна Пругић Милеуснић из средње електротехничке школе у Новом Саду са ученицима првог разреда, у сарадњи са колегиницом из Италије. Убрзо након покретања пројекта, колеге из других земаља су препознале квалитет, вредности и креативност па су се прикључиле. Пројекат је добио учеснике из Италије, Мађарске, Грузије , Јерменије, Бугарске, Турске, Хрватске, Румуније, Немачке, Украјине….

Пројекат је фокусиран на упознавање европских земаља кроз њихову националну поезију.
Први корак је отпевати химну своје земље и представити свој град. Након тога, учесници имају задатак да представе своју земљу најлепшом народном песмом коју сами треба да отпевају или одрецитују.

У следећем кораку ученици имају задатак да изаберу најдражег песника своје земље, његову поезију као и песничке, литерарне и музичке манифестације у свом граду.

Трећи део омогућава да ученици поделе своје афинитете са вршњацима – одабиром песме коју воле да слушају мимо наставе (жанр по избору). На крају професор проналази сличности и разлике и даје тему за писање заједничке песме за коју би ученици компоновали и мелодију и заједно је одсвирали и отпевали.

Циљ овог пројекта је развој мултикултуралности, размена искустава у настави матерњег језика – упознавање са наставним садржајем вршњака, упознавање са различитим музичким и поетским афинитетима младих широм Европе, упознавање градова и музичких, песничких манифестација, развој комуникацијских вештина и стицање самопоуздања кроз самостално јавно наступање (рецитовање, певање, компоновање, свирање) и развој стваралачких способности (стварање заједничке нове песме) учење страних језика (новонастала песма би се чула на језицима свих земаља које учествују у пројекту)

Примери награђених пројеката

-Art Connects Us (Уметност нас повезује) - најбољи Европски пројекат у 2015. години

Овај пројекат укључује културолошке и креативне аспекте. Повезује управо такве предмете: ликовно, музичко, плес, драму, писање, информатику и енглески као страни језик.  Учесници истражују уметнике из различитих земаља и праве уметничка дела инспирисани великим ремек делима. Ово је прилика за децу да размене и упореде своје креације широм Европе.

Предмети: ликовно, дизајн и технологија, драма, историја уметности, информатика, језик и књижевност, музичко.
Језици: Енглески и пољски
Узраст ученика: 6 – 13
Алати: Chat, e-mail, Forum, MP3, други софтвери (PowerPoint, video, цртежи и слике), пројектни дневник, Twinspace, Video conference, Web)

Циљеви:
-Упознвање са познатим сликарима из различитих европских земаља и њиховим ремек делима. Размена наставничких искустава о различитим активностима којима се могу искористити уметничка дела у учионици.
-Успостављање комуникације на енглеском језику међу eTwinning партнерима на различите начине: деца припремају усмену и писану презентацију о својој земљи, великим уметницима и њиховим ремек делима.
-Упознавање са географским и културним обележјима земаља учесница.
-Размењивање искустава и знања о уметности и њеном значају широм Европе.
-Подстицање дечије радозналости и самопоуздања о њиховој личној креативности и способностима исказивања.

Процес рада:
- истраживање биографије и најважнија ремек дела великих европских уметника;
- покренути инспирацију;
- прављење уметничка дела ученика инспирисана великим сликарима;
- објављивање најбољих дела у делу Twinspace;
- креирање слагалице, укрштенице, е-књиге;
- процена пројекат;
- Свака школа представља велике уметнике своје земље и предлаже на који начин педагошки обрадити све аспекте датих слика. Након тога свака школа даје своје виђење ремек дела. Размена и упоређивање радова. Најбољи радови се објављују у делу Тwinspace. Припрема удруженог рада инспирисаног великим сликарима. У свакој школи се организује изложба. Потребно је по два месеца за сваког сликара.

Крајњи резултати:
- Twinspace
- слике
- албуми
- изложбе

-Math in practical life (Математика у свакодневном животу)пројекат награђен Европском ознаком квалитета за школску 2014/ 2015. годину, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак

Идеја овог пројекта је да се познавање математике користи у пракси. Ученици су користили мерења, надгледања и процене у различитим ситуацијама. Размењивали су наставно градиво и искуство.

Узраст: 11 – 18

Број ученика: 10 – 30

Предмети: дизајн и технологија, математика/геометрија, технологија

Алати: причаоница, форум, други софтвер (Powerpoint, видео, слике и цртежи), Twinspace, видео конференција, Virtuallearningenvironment, Webpublishing.

Коришћени пројкетни пакет: A Taste of Maths. ATOM

Циљеви: представљање ученицима како се математика користи у пракси, подстрех да нађу везу између математике и света око себе, као и да науче да користе познавање математике као предност у практичном животу.

Радни процес: прављење илустрација, практични часови математике. Мерење стварних вредности и решавање вербалних задатака, решавање проблема у свакодневном животу употребом математике. Рад је представљен израдом видео материјала, е-књига и презентација. Сваког месеца резултати су се слали партнерским школама. Наставници и ученици су размењивали искуства.

Очекивани резултати: Развијање љубави према математици и омогућавање ученицима да уче на различите начине, да науче како да користе своје знање у свакодневном животу. Размена искуства међу ученицима унапредиће њихово знање из математике, као и многе друге квалитете као што су нпр. комуникационе вештине, учење страних језика, коришћење рачунара, итд. Због тога ће њихово знање бити боље и дуготрајније. Материјал направљен у току пројекта биће објављен.

Све пројекте из Србије који су добили Европску ознаку квалитета за школску 2014/2015. годину можете погледати овде.

Пројекте из Србије који су добили Националну ознаку квалитета за школску 2014/2015. годину можете погледати овде.