Публикације

На овој страни можете приступити Eurydice публикацијама које су преведене на српски језик.

2014.

1. Развој кључних компетенција у европским школама – изазови и прилике за политику, 2011-12.

2. Финансирање школа у Европи: механизми, методе и критеријуми у јавном финансирању

3. Финансирање школа у Европи: механизми, методе и критеријуми у јавном финансирању – истакнути делови студије

4. Модернизација високог образовања у Европи: приступ, задржавање и могућност запошљавања, 2014.

5. Физичко васпитање и спорт у европским школама

6. Кључни подаци о наставницима и школским руководиоцима у Европи, 2013.

7. Кључни подаци о наставницима и школским руководиоцима у Европи – истакнути делови студије

8. Кључни подаци о предшколском образовању и васпитању у Европи, 2014.

9. Кључни подаци о подучавању језика у европским школама, 2012.

10. Мобилност наставног особља у високом образовању: националне политике и програми

11. Упоредни преглед наставног фонда часова у редовном обавезном образовању у Европи 2013-14.

2015.

12. Oбразовање и обуке одраслих у Европи: повећање доступности прилика за учење – истакнути делови студије

13. Обезбеђивање квалитета у образовању: политике и приступи евалуацији школа у Европи

14. Европски простор високог образовања у 2015. години: извештај о примени Болоњског процеса

15. Решавање проблема раног прекида школовања у Европи: стратегије, политике и мере

16. Решавање проблема раног прекида школовања у Европи – скраћени приказ

17. Упоредни преглед препорученог годишњег фонда часова у редовном обавезном образовању у Европи 2014-15.

18. Наставничка професија у Европи: праксе, перцепције и политике

19. Наставничка професија у Европи: праксе, перцепције и политике – истакнути делови студије

 

 

Последње модификовано: март 10, 2016Публикације: