Европски волонтерски сервис


Европски волонтерски сервис (ЕВС)
омогућава младима из Србије 17–30 година да до 12 месеци волонтирају у некој од програмских земаља у оквиру програма Еразмус+. Млади волонтери имају могућност да допринесу свакодневном раду организације која их је угостила, као и да допринесу заједници у којој ће боравити, развијајући притом своја знања и вештине. На тај начин развија се међусобна сарадња, солидарност и толеранција међу младим људима у Европи, што доприноси јачању друштвене повезаности и афирмације активног грађанства међу младима. ЕВС пројекат може укључити између једне младе особе и 30 младих особа, које могу да као волонтери отпутују појединачно или у групи.

Млади могу да учествују у ЕВС-у и бораве у некој од земаља Европе највише до 12 месеци, и то само једном у животу. Разлог овог правила јесте да се кроз Еразмус+ омогући волонтирање што већег броја младих различитог порекла, образовања и вештина. Млади са мање могућности могу да добију додатну подршку како би се омогућило њихово учешће. Њима је омогућено да иду на ЕВС једном у краћем временском трајању (од 2 недеље до два месеца), како би искусили добробити међународног волонтирања, и још једном у дужем трајању (од 2 месеца до 10 месеци), са тим да укупно трајање не прелази 12 месеци.

Кроз учешће у волонтерским активностима у страној земљи млади волонтери имају прилику да развију своје социјалне и професионалне вештине и да допринесу сопственом образовном и професионалном развоју, а њихово искуство учења је формално признато кроз документ Youthpass, који сваки волонтер добија на крају волонтирања.

Волонтерски сервис може да се одвија у различитим областима: раду са младима, култури, заштити животне средине, запошљавању младих, предузетништву, неформалном образовању, раду са особама са инвалидитетом, и другим темама које су значајне за заједницу.

EVS SALTOЕВС је отворен за све младе старости 17–30 година без обзира на претходно образовање и искуство. Посебно се потенцира укључивање младих са мање могућности. Млади људи са мање могућности су они млади људи који су у неповољном положају у односу на своје вршњаке јер се суочавају са различитим препрекама у животу. Охрабрује се укључивање младих који нису имали прилике да раније путују и усавршавају се у иностранству.

Европски волонтерски сервис има стандарде квалитета који су прописани у ЕВС Повељи. Како би се обезбедио квалитет ЕВС пројеката, све организације у Европи које желе да шаљу или примају ЕВС волонтере морају бити акредитоване. Више информација о процесу акредитације доступно је на линку ЕВС акредитација.

Учешће младих из Србије у ЕВС-у је бесплатно, док су им покривени и трошкови боравка (становање, превоз, исхрана, здравствено осигурање, учење језика, и др.) за све време трајања ЕВС пројекта. У неким случајевима се може десити да су млади у обавези да покрију мањи део трошкова пута (уколико они нису у потпуности покривени од стране програма Еразмус+). Такође, волонтер сам сноси додатне трошкове који нису непосредно повезани са самим пројектом.

Активности које се не могу организовати у оквиру ЕВС пројеката су: повремено и неорганизовано волонтирање, стручна пракса, студирање или стручно усавршавање у иностранству, итд.

Детаљније информације о Европском волонтерском сервису, као и о осталим пројектима за мобилност младих и омладинских радника, могу се наћи у програмском Водичу, на странама 76–101.

Последње модификовано: април 10, 2017Публикације: