ЕВС акредитација

Организација/институција из Србије која жели да шаље младе из Србије, угости ЕВС волонтера и да учествује на ЕВС пројектима мора бити акредитована за то. Основна идеја јесте да се на овај начин обезбеди да сви ЕВС пројекти буду подједнако квалитетни и да организације које шаљу и примају волонтере поштују стандарде квалитета који су прописани у ЕВС Повељи.

Salto South East Europe RGB vertical - 450Акредитација организација се одвија под окриљем САЛТО ресурсних центара; за организације, КзМ и институције из Србије је надлежан САЛТО СЕЕ  – САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу, који се налази у Љубљани. Процедуру акредитације, као и пријавни формулар, можете пронаћи на презентацији САЛТО СЕЕ Ресурсног центра. Иако је током 2016. године Србије ушла у процес припремних мера за пуноправно учешће у Ераѕмус+ програму, пријавни формулар за акредитацију је потребно попунити на енглеском језику.

Базу свих акредитованих организација можете пронаћи у ЕВС бази података.

У Србији тренутно постоји око 40 организација и институција које имају ЕВС акредитацију и које могу да сарађују са преко 4.000 организација и институција из програмских земља.

Процес акредитације је бесплатан!

Не постоји рок за предају апликације за ЕВС акредитацију. Од момента предаје пријавног формулара процес акредитације у просеку траје шест недеља.

Добијена акредитација може важити за читав период трајања Програма Еразмус+ или за краћи период, а у зависности од тога шта је организација/институција навела у свом пријавном формулару, али и од резултата периодичних контрола које се спроводе како би се проверило да ли претходно акредитоване организације/институције још увек испуњавају захтеване ЕВС стандарде квалитета.

Последње модификовано: јануар 17, 2017Публикације: