КА1 – Европски волонтерски сервис

У оквиру Кључне активности 1 програма Еразмус+ актери из Србије су могли, у ограниченом капацитету, кроз Национални позив за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, бити подносиоци пројеката, као и партнери у пројектима Европског волонтерског сервиса, као компоненте мобилности младих. Младима из Србије је на располагању могућност да волонтирају у некој од 33 програмске земље у склопу програма Еразмус+.

Европски волонтерски сервис (ЕВС) – омогућава младима 17–30 година да у периоду од 2 месеца до 12 месеци искажу своју посвећеност кроз целодневно неплаћено волонтирање у страној земљи, у ЕУ или изван ЕУ. Млади добијају прилику да се укључе у свакодневни живот организација које их прихватају као волонтере. Неке од тема којима се могу бавити су: омладинска политика, лични и друштвено-образовна развој, грађански активизам, социјална заштита, инклузија, брига о животној средини, неформално-образовни програми, информационе и комуникационие технологије и медијска писменост, култура и креативност, сарадња, итд.

Млади могу да учествују у ЕВС-у и бораве у некој од земаља Европе највише до 12 месеци, и то само једном у животу. Разлог овога јесте да се кроз Еразмус+ омогући волонтирање што већег броја младих различитог порекла, образовања и вештина. Млади са мање могућности могу да добију додатну подршку како би им се омогућило учешће. Њима је омогућено да иду на ЕВС једном у краћем временском трајању (од 2 недеље до два месеца), како би искусили добробити међународног волонтирања, и још једном у дужем трајању (од 2 месеца до 10 месеци), са тим да укупно трајање не прелази 12 месеци.

ЕВС пројекат може да укључи између једног и 30 волонтера, који своје волонтирање могу да обављају индивидуално или у групи.

Актери, организације и институције из Србије, које желе да шаљу или примају волонтере, или да координирају ЕВС пројекат, морају бити акредитовани за то. Више информација о процесу акредитације можете пронаћи на линку ЕВС акредитација.

Учешће у ЕВС пројекту за волонтера/-е је бесплатно, изузев могућег сношења дела трошкова превоза (уколико програмом Еразмус+ није предвиђено да они буду у потпуности покривени), те додатних трошкова који нису непосредно повезани са самим пројектом.

Активности које се не могу организовати у оквиру ЕВС-а су: повремено, неструктурисано, полудневно волонтирање; пракса у фирмама; студирање или стручно усавршавање у иностранству.


Детаљније информације о Европском волонтерском сервису могу се наћи у тексту Националног позивау програмском Водичу, на странама 76–101, као и на следећим линковима:

КА1 – Стратешки ЕВС

У оквиру Стратешких пројеката ЕВС програма Еразмус+ актери из Србије могу бити партнери на пројекту. Директно подношење пројеката је омогућено искључиво актерима из програмских земаља које су акредитоване kao Организације за координацију (Coordinating organisation).

Ова врста пројеката пружа подршку акредитованим организацијама за ЕВС које планирају системски утицај на локалном, регионалном, националном односно европском нивоу. Стратешки пројекти ЕВС имају циљ да, кроз рад и ангажман волонтера ЕВС, остваре дугорочни утицај на идентификовану потребу или изазов у друштву, који је у сагласности са приоритетима програма Еразмус+.

Уз стандардне циљеве активности ЕВС, пројекат може да има за циљ побољшавање сарадње са партнерским организацијама, подизање свести о вредности волонтирања код младих људи и код локалне заједнице, као и пружање подршке признавању стечених вештина и компетенција.

Стратешки пројекти ЕВС, поред стандардних активности ЕВС, могу да укључе и комплементарне активности које ће допринети остваривању стратешких циљева. Ове активности могу бити у форми посматрања рада колега на радном месту (job shadowing), састанака, радионица, конференција, семинара, тренинга итд.

Детаљније информације о стратешким ЕВС пројектима могу се наћи у програмском Водичу, на страни 83.

КА1 – ЕВС пројекти великих размера

У оквиру Кључне активности 1 програма Еразмус+ млади из Србије могу бити само учесници у ЕВС пројектима великих размера.

Циљ ове активности је да подржи велике волонтерске пројекте (који укључују барем 30 волонтера ЕВС-а) у оквиру европских или светских догађаја у подручју младих, културе и спорта.

ЕВС пројекти великих размера морају укључити барем 30 волонтера истовремено. У овим пројектима могу учествовати млади 17–30 година, а сам сервис може трајати између 14 дана и 2 месеца (изузимајући време путовања до и од одредишта). Пројекат мора бити организован у некој од програмских земаља, а учесници могу бити и из програмских (изузев земље у којој се пројекат реализује) и из партнерских земаља. За време трајања програма Еразмус+, млади могу да учествују као волонтери у само једном пројекту великих размера.

Поред тога, ови пројекти могу подразумевати и организовање пратећих активности, попут конференција, семинара, састанака и радионица, чији је циљ да се промовишу вредности волонтирања (и посебно Европског волонтерског сервиса).

Детаљније информације о ЕВС пројектима великих размера могу се наћи у програмском Водичу, на странама 102–108.

Последње модификовано: јун 6, 2017Публикације: