КА1 – Мобилност омладинских радника

У оквиру Кључне активности 1 програма Еразмус+ актери из Србије могу бити партнери у пројектима мобилности омладинских радника.

Мобилност омладинских радника има за циљ да се, кроз организацију транснационалних/међународних активности, унапреде постојеће и развију нове компетенције (знања, вештина и ставови) појединаца, организација, институција и других актера који раде са младима.

Тренинзи и умрежавање омладинских радника омогућавају професионално усавршавање омладинских радника, кроз имплементацију транснационалних/међународних активности попут: међународних семинара, тренинга, догађаја за успостављање контаката и сарадње, студијских посета, као и праксе, тј. праћења рада организације из иностранства, која је активна на пољу рада са младима. Све ове активности организују актери који учествују на пројекту.

Ови пројекти могу трајати од 2 дана до 2 месеца (изузимајући време путовања до и од одредишта). На овим активностима нема узрасних ограничења за учеснике.

Детаљније информације о пројектима за мобилност омладинских радника и младих могу се наћи у програмском Водичу, на странама 76–101.

Последње модификовано: фебруар 3, 2017Публикације: