КА2 – Стратешка партнерства у области младих

У оквиру Кључне активности 2 програма Еразмус+ и подакције Стратешка партнерства у обалсти младих актери из Србије могу бити партнери на пројекту, али под условом да доносе конзорцијуму пројекта тзв. додатну вредност. Директно подношење пројеката је омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

Стратешка партнерства се односе на сарадњу између сектора у области образовања, тренинга и рада са младима у програмским земљама, која за циљ имају сарадњу, размену искустава и добре праксе. Организације и институцијe активне у области образовања, обука и рада са младима, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, тренинг, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Пројекти ове врсте су начелно намењени склапању партнерстава између актера који долазе из различитих сектора из програмских земаља. У њима могу учествовати и актери из партнерских земаља (не као подносиоци пројекта, већ само као партнери), али под условом да доносе конзорцијуму пројекта тзв. додатну вредност.

У пројектима у области младих морају учествовати најмање 2 актера из 2 различите програмске земље (не постоји ограничење у погледу максималног броја партнера).

Пројекти стратешких партнерстава у области младих могу трајати између 6 и 36 месеци.

Пројектне активности могу подразумевати:

 • развој, тестирање и примену иновативних пракси у раду са младима;
 • препознавање вештина и компетенција;
 • активности подучавања, тренинга и учења младих, омладинских радника и др.;
 • транснационалне омладинске иницијативе – партнерске активности које су заједнички реализоване, од стране група младих, као што су:
  -    оснивање друштвених предузећа, мрежа, удружења, клубова, организација цивилног друштва…;
  -   развијање и реализација тренинга из домена предузетништва (посебно социјалног предузетништва) и употребе информационих технологија;
  -   информисање, разумевање медија, активности које отварају јавности одређену тему (дебате, конференције, иницијативе у вези са ЕУ темама…);
  -  активности за добробит локалне заједнице (попут пројеката подршке маргинализованим групама); – уметничке иницијативе из домена културе (позоришне представе, концерти, дискусије на форумима и др.).

Детаљније информације о Стратешким партнерствима у области младих могу се наћи у програмском Водичу, на странама 120–138.

Последње модификовано: фебруар 3, 2017Публикације: