Info dani, radionice i vebinari

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji organizuje posebne informativne dane kako bi najavila otvorene konkurse za podnošenje projekata u sklopu programa Erazmus+ što većem broju potencijalnih korisnika. InAntonela Đorđo, Izvršna agencija - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanjufo-dani su važni događaji koji doprinose širenju informacija o programu i služe kao mesto razgovora o propozicijama konkursa i definisanim prioritetima.

Pored događaja koji najavljuju mogućnosti konkurisanja za projekte u sklopu programa Erazmus+, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji organizuje i niz radionica za predstavnike i predstavnice institucija visokog obrazovanja, škola, ustanova i organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, kao i onih u oblasti obrazovanja odraslih i njihovih partnera koje su zainteresovane da ispred okupljenog konzorcijuma konkurišu sa određenim projektnim predlogom. Radionice služe boljem upoznavanju pravila i tehničkih propozicija programa.

Konkursni rok za Erazmus+ projekte 2017

Fondacija Tempus organizuje radionice posvećene razvoju predloga projekata za konkurs za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (nekadašnji Tempus projekti) u okviru programa Erazmus+. Radionice su namenjene predstavnicima visokoškolskih institucija koje planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, ili da u njima učestvuju kao partneri.

Prve tri radionice su bile posvećene pripremi matrice logičkog okvira projekata (LFM), indikatora razvoja projekta i razradi radnih paketa.

Fondacija Tempus organizuje i radionice sa ciljem priprema škola, ustanova i organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, kao i onih u oblasti obrazovanja odraslih za pripremu i podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru prvog Nacionalnog poziva Programa Erazmus+ EU za 2017. godinu. 
Radionice su namenjene zaposlenima u školama i predškolskim ustanovama (državnim i privatnim), srednjim stručnim školama, organizacijama civilnog društva, preduzećima i svim drugim institucijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, udruženjima, stručnim društvima i svim ostalim institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih, a koje planiraju da konkurišu za projekte mobilnosti.

 

Prezentacije sa Info dana i radionica

 

Fondacija Tempus organizovala je:

 

Konkursni rok za Erazmus+ projekte 2016

Drugi konkursni rok za Erazmus+ projekte 2015

  • Nacionalni Erazmus+ informativni dan u Beogradu sa preko 300 učesnika
  • Četiri Erazmus+ informativna dana u četiri univerzitetska centra u Srbiji – Kragujevac, Niš, Novi Sad i Novi Pazar
  • Šest radionica za razradu predloga Erazmus+ projekta izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Dve serije od po tri tematski povezane radioncie održane su u Novom Sadu i Beogradu za predstavnike i predstavnice visokoškolskih institucija iz Srbije i njihovih potencijalnih partnera koji su pripremali predloge projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.
  • Teme radionica su bile:
    • Radionica 1 – Kreiranje matrice logičkog okvira
    • Radionica 2 – Razrada detaljnog opisa projekta
    • Radionica 3 – Razrada radnog plana i budžeta projekta

Povezane vesti:

Arhiva vezana za prošle konkursne rokove:

Poslednje modifikovano: novembar 4, 2017Publikacije: