Kalendar rokova – Nacionalni i opšti poziv za projekte

Rokovi za konkurisanje za Erazmus+ projekte u oblasti obrazovanja i obuka u okviru Nacionalnog poziva i opšteg poziva za 2017. godinu:

Vrste projekata Rok
Ključna aktivnost 1
Projekti mobilnosti za škole 2. februar 2017.
Projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke 2. februar 2017.
Projekti mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih 2. februar 2017.
Projekti međunarodne kreditne mobilnosti 2. februar 2017.
Mobilnost mladih 2. februar 2017.
Mobilnost mladih i omladinskih radnika 2. februar,
26. april,
4. oktobar 2017.
Erazmus Mundus zajednički master programi 16. februar 2017.
EVS projekti velikih razmera 5. april 2017.
Strateški EVS projekti 26. april 2017.
Ključna aktivnost 2
Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju 9. februar 2017.
Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti mladih 8. mart 2017.
Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka 29. mart 2017
Strateška partnerstva u oblasti mladih 2. februar,
26. april,
4. oktobar 2017.
Savezi znanja* 28. februar 2017.
Savezi sektorskih veština* 2. maj 2017.
Strateška partnerstva* 29. mart 2017.
Ključna aktivnost 3
Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka 2. februar,
26. april,
4. oktobar 2017.
Žan Mone
Žan Mone (katedre, moduli, centri izuzetnosti, podrška institucijama i asocijacijama, mreže, projekti) 23. februar 2017.

* Ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju kao partneri, uz obrazloženje na koji način njihovo učešće na projektu predstavlja dodatnu vrednost.

Poslednje modifikovano: februar 8, 2017Publikacije: