Цивилно друштво и предузећа

Програм Еразмус+ омогућава учешће и различитим субјектима из пословног сектора, као и институцијама представницима цивилног друштва. Такође, у зависности од циљева пројекта значајно је и учешће институција које су саставни део образовног система, попут савета и завода, као и различитих струковних и других асоцијација и мрежа. Могућности за учешће у програму су следеће:

Врста пројекта   Улога институције
Еразмус Мундус заједнички мастер програми придружени партнер (није члан конзорцијума, али индиректно доприноси спровођењу активности, одрживости и ширењу информација о резултатима пројекта)
Савези знања партнер (који не чини минимум конзорцијума и чије учешће доноси додатну вредност пројекту)
Савези секторских вештина
Стратешка партнерства
Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању партнер

 

Последње модификовано: мај 27, 2015Публикације: