Civilno društvo i preduzeća

Program Erazmus+ omogućava učešće i različitim subjektima iz poslovnog sektora, kao i institucijama predstavnicima civilnog društva. Takođe, u zavisnosti od ciljeva projekta značajno je i učešće institucija koje su sastavni deo obrazovnog sistema, poput saveta i zavoda, kao i različitih strukovnih i drugih asocijacija i mreža. Mogućnosti za učešće u programu su sledeće:

Vrsta projekta   Uloga institucije
Erazmus Mundus zajednički master programi pridruženi partner (nije član konzorcijuma, ali indirektno doprinosi sprovođenju aktivnosti, održivosti i širenju informacija o rezultatima projekta)
Savezi znanja partner (koji ne čini minimum konzorcijuma i čije učešće donosi dodatnu vrednost projektu)
Savezi sektorskih veština
Strateška partnerstva
Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju partner

 

Poslednje modifikovano: maj 27, 2015Publikacije: