Mogućnosti za donosioce odluka

Ministarstva i lokalne samouprave su izuzetno važan partner u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+.

Vrsta projekta Uloga institucije
Savezi znanja partner (koji ne čini minimum konzorcijuma i čije učešće donosi dodatnu vrednost projektu)
Savezi sektorskih veština
Strateška partnerstva
Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju partner (pojedine vrste projekata koje su strukturnog karaktera ne mogu da se sprovode bez učešća Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Poslednje modifikovano: maj 27, 2015Publikacije: