Могућности за високошколске институције

Високошколске институције могу да учествују у следећим врстама пројеката у својству подносиоца пројекта и/или партнера:

Врста пројекта   Улога институције
Пројекти међународне кредитне мобилности  партнер
Еразмус Мундус заједнички мастер програми партнер (који не чини минимум конзорцијума)
Савези знања партнер (који не чини минимум конзорцијума и чије учешће доноси додатну вредност пројекту)
Савези секторских вештина
Стратешка партнерства
Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању подносилац пријаве испред конзорцијума (координатор) или партнер
Жан Моне (модули, катедре, центри изузетности, подршка институцијама и асоцијацијама, мреже, пројекти) подносилац пријаве (или партнер у случају Жан Моне мрежа)

Последње модификовано: новембар 9, 2016Публикације: