Материјали

Вебинари

Вебинар: Стручно образовање одраслих – успостављање сарадње кроз ЕПАЛЕ

Вебинар: Могућности за каријерне практичаре у оквиру ЕПАЛЕ платформе

Вебинар: Могућности у оквиру EPALE платформе

Вебинар: Признавање претходно стеченог учења

Електронски билтени

EPALE билтен – октобар