Материјали

Вебинари

Вебинар: Стручно образовање одраслих – успостављање сарадње кроз ЕПАЛЕ

Вебинар: Могућности за каријерне практичаре у оквиру ЕПАЛЕ платформе

Вебинар: Могућности у оквиру EPALE платформе

Вебинар: Признавање претходно стеченог учења

Електронски магазин

EPALE магазин – јануар 2018

Електронски билтени

EPALE билтен - фебруар 2017

EPALE билтен - март 2017

EPALE билтен - април 2017

EPALE билтен - мај 2017

EPALE билтен - јун 2017

EPALE билтен - јул 2017

EPALE билтен - август 2017

EPALE билтен – септембар 2017

EPALE билтен – октобар 2017

EPALE билтен – новембар 2017

EPALE билтен - децембар 2017