Pojašnjenja za popunjavanje prijavnih formulara

Formulari nisu za popunjavanje, već samo pokazni formulari sa objašnjenjima odgovarajućih polja. Ukoliko ne vidite objašnjenja u svom pretraživaču, možete preuzeti formulare i otvoriti ih na svom računaru. Preporučeni pregledač .PDF fajlova je Adobe Acrobat Reader i možete ga preuzeti ovde.

Formular za apliciranje sa objašnjenjima – škole

Formular za apliciranje sa objašnjenjima – vet

Formular za apliciranje sa objašnjenjima – odrasli

Formular za apliciranje sa objašnjenjima – KA2 VET strateška partnerstva