Prijava za još jedan trening za pripremu projekata mobilnosti za mlade programa Erazmus+

Zbog velikog interesovanja, Fondacija Tempus 20. januara 2017. godine, od 11 do 18 časova organizuje u Beogradu još jedan jednodnevni trening na nacionalnom nivou sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za pisanje i podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru omladinske komponente prvog Nacionalnog poziva Programa Erazmus+ EU za 2017. godinu. Trening je posvećen razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) Mobilnost mladih (Omladinske razmene i Evropski volonterski servis).

Trening će imati isti sadržaj i pokrivaće iste teme kao treninzi koji su realizovani tokom decembra u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

Ovaj trening je namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz cele Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte mobilnosti u okviru KA1 Mobilnost mladih u roku 02. februar, 2017. godine (do podneva).

Ciljevi treninga su:

  • unaprediti znanje učesnika o mogućnostima Nacionalnog poziva za predaju projekata u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ EU za 2017. godinu;
  • unaprediti znanje učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 Mobilnost mladih (Omladinske razmene i Evropski volonterski servis);
  • upoznati učesnike sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA1 Mobilnost mladih;
  • upoznati učesnike sa procedurom pisanja budžeta u okviru KA1 Mobilnost mladih.

Učesnici treninga trebalo bi da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata. Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja treninga. Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga.

Prijavu za treninge možete izvršiti popunjavanjem formulara, najkasnije do ponedeljka, 16. januara do 23.59.

Broj učesnika treninga je ograničen. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti. Učesnici sami snose eventualne putne troškove do Beograda i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i hranu tokom treninga. Učešće je besplatno.

Podsećamo da u okviru Fondacije Tempus funkcioniše i info-centar, u okviru koga je moguće dobiti informacije o programu Erazmus+ i Nacionalnom pozivu– putem imejla, telefonom ili zakazivanjem sastanka.