Национално такмичењe добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања

Фондација Темпус – Национални Euroguidance центар са задовољством Вас позива да узмете учешће у Националном такмичењу добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања. Ово такмичење представља део заједничких активности Euroguidance мреже које имају за циљ размену добрих пракси из ове области на европском нивоу и организује се у склопу заједничких активности са Euroguidance центрима у Чешкој Републици и Словачкој, који такође организују национална такмичења у својим државама.

Циљ националног такмичења је промовисање установа, организација и појединаца који су у претходном периоду развили нове услуге, алате или материјале, тј. успешно реализовали активности каријерног вођења и на тај начин допринели развоју система каријерног вођења и саветовања у целини. Детаљније о условима такмичења можете прочитати у наставку текста. Пријављивање је отворено до 17.09.2017. године, а победници ће бити проглашени до 6.10.2017. године.

Ко може да учествује?

За учешће на такмичењу се могу пријавити сва правна и физичка лица (или групе лица/тимови) са територије Републике Србије која пружају услуге каријерног вођења и саветовања (у систему образовања, запошљавања или рада са младима), укључујући основне и средње школе (или тимове за каријерно вођење у оквиру школа), центре за развој каријере, заводе за запошљавање, невладине организације, канцеларије за младе, послодавце, студентске, ученичке или стручне организације, организаторе услуга образовања одраслих и друге.

Правна и физичка лица (или групе лица/тимови) који су се пријавили на прошлогодишњи конкурс, ове године могу да пријаве друге праксе каријерног вођења и саветовања које реализију.

Шта може бити пример добре праксе у области каријерног вођења и саветовања?

На такмичење је могуће пријавити све активности, услуге, алате или публикације из области каријерног вођења и саветовања које је правно лице која се пријављује (или појединац или тим у оквиру одређеног правног лица) реализовао или развио током претходне и ове године. То укључује алате и публикације за каријерно информисање, услуге каријерног саветовања, програме образовања за каријеру и сличне активности које су имале за циљ унапређење вештина управљања каријером код корисника. Могуће је пријавити примере из сектора образовања, запошљавања, рада са младима, али и других области (нпр. каријерно вођење запослених у оквиру компанија).

Активности које су имале искључиво промотивно-информативни карактер, тј. активности и публикације које су за циљ имале само промоцију одређеног правног лица (школе, факултета, компаније и сл.) неће бити разматране, осим уколико су чиниле део шире целине каријерног информисања која је као циљ имала унапређења вештина прикупљања и анализе информација о свету рада и образовања и као таква имала за исход унапређење вештина корисника.

Фокус такмичења је на активностима којe су директно намењенe корисницима (за разлику од нпр. обука за практичаре) у циљу унапређења вештина управљања каријером, а не само стручних знања и вештина за одређено занимање.

Како се пријавити?

Пријаве се подносе електронским путем попуњавањем формулара и достављањем одговарајуће пропратне документације на увид, на начин који је описан у оквиру самог формулара.

Документ за припрему пријаве у word формату, и обавештење и сагласност за обраду података о личности можете преузети са исте странице.

Рок за пријаву је недеља, 17. септембар 2017. године до поноћи.

Сви пријављени ће по подношењу пријаве аутоматски добити потврду и копију пријаве која је поднета. Уколико не добијете наведену потврду, молимо вас да се обратите путем е-поште euroguidance@tempus.ac.rs у року од два радна дана од покушаја подношења пријаве.

Како је организован избор?

Након техничке провере пријава (непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране), стручни жири ће извршити избор оцењивањем следећих аспеката:

  • Усаглашеност са темом и облашћу такмичења – пријава представља пример активности каријерног вођења и саветовања;
  • Циљеви пријављеног примера (активности, алата…);
  • Остварени резултати и корисност за кориснике;
  • Заснованост на потребама корисника;
  • Методологија;
  • Осигурање квалитета и евалуација;
  • Могућност репликације примера праксе у другим срединама.

Комисија ће донети одлуку о избору прве, друге и треће награде најкасније до 6. октобра 2017. године. Комисија може донети одлуку о додели додатних похвалница за примере који се издвајају својим квалитетом у одређеној области. Одлука ће бити јавно саопштена на Петој Националној Euroguidance конференцији 6. октобра 2017. године.

Награђени примери ће бити представљени у посебној публикацији која ће бити издата на српском и енглеском језику и биће представљени на Националној Euroguidance конференцији. Као награде за представнике изабраних примера добре праксе биће обезбеђено бесплатно учешће на прекограничном семинару Euroguidance мреже и/или организована студијска посете или учешће на конференцији из области каријерног вођења и саветовања у иностранству. Програм студијских посета, семинара и/или конфернција ће зависити од профила и потреба награђеног физичког/правног лица и биће представљен на јавном догађају на ком ће бити саопштена одлука комисије.