Активности

Рад Фондације Темпус се може сумирати на следећи начин:

  • Подршка учешћу Србије у програмима Европске уније који су намењени образовању
  • Пружање информације и праћење спровођења Еразмус+ и Темпус пројеката у Србији
  • Пружање информација о другим  програмима Европске уније, какви су Еразмус Мундус или централизоване врсте пројеката Програма за целоживотно учење

Организовање активности које доприносе унапређењу образовних политика и специфичних мера

ХЕРЕ тим образовање наставника 2013

слика ”ХЕРЕ тим образовање наставника 2013” (са Министром)

Као контакт тачка за неке од европских мрежа, Фондација Темпус организује активности у следећим областима:

Каријерно вођење и мобилност – Euroguidance мрежа

Реформа високог образовања и промовисање добрих пракси у методологији извођења наставе, признавање диплома, образовање наставника, сарадња са привредом – Стручни тим за реформу високог образовања (HERE тим)

Прикупљање података о европским образовним системима – Eurydice мрежа

Прикупљање података и подршка потенцијалним и тренутним страним студентима у Србији кроз консултације и преко портала Study in Serbia

eTwinning интернет платформа за сарадњу запослених у школама и предшколским установама.

Средњоевропски програм за размену студената и професора – CEEPUS

Како радимо

Активности ФТ

Активности ФТ

Поред консултација око припреме пројеката са представницима институција и консултација са студентима, специфичне активности Фондације Темпус у претходном периоду биле су:

  • 15 великих информативних дана са преко 150 учесника по догађају, као и 91 мањи догађај;
  • преко 20 публикација и низ промотивних материјала за све програме;
  • 23 тренинга за оне који конкуришу за  Темпус пројекте и 77 информативних догађаја за студенте;
  • 168 мониторинг посета пројектима, 260 додатних састанака за мониторинг пројеката и 7 координативних састанака;
  • подршка студентима који конкуришу за стипендије кроз више од  830 индивидуалних консултација;
  • 22 догађаја Стручног тима за реформу високог образовања (HERE тим).

Ако желите да нам дате савет и сугестије у вези са тим како можемо да унапредимо свој рад, на располагању Вам стоји наша књига утисака.

Последње модификовано: октобар 10, 2016Публикације: