Књига утисака

Овај упитник је намењен континуираном унапређењу рада Фондације Темпус.
Попуњавање упитника је потпуно анонимно, према личном избору сваког корисника. Сваком кориснику је остављена могућност да изабере да ли жели да остави своје личне податке по свом сопственом избору.
Молимо Вас да нам попуњавањем упитника укажете на могућности за побољшања у било ком сегменту рада. Упитник је осмишљен тако да Вам оставља могућност да одговорите на сва питања или само на она која су за Вас најважнија.

 

Књига утисака

 

Verification

 

Последње модификовано: октобар 7, 2016Публикације: