Активности

Рад Фондације Темпус се може сумирати на следећи начин:

  • Подршка учешћу Србије у програмима Европске уније који су намењени образовању
  • Пружање информације и праћење спровођења Еразмус+ и Темпус пројеката у Србији
  • Пружање информација о другим  програмима Европске уније, какви су Еразмус Мундус или централизоване врсте пројеката Програма за целоживотно учење
  • Организовање активности које доприносе унапређењу образовних политика и специфичних мера

 

Фондација Темпус је задужена за спровођење Еразмус+ програма у Србији, а различити тимови у оквиру Фондације покривају различите делове програма:

Еразмус+ пројекти за школе, предшколске установе и институције које се баве стручним образовањем:

Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих: schools-vet@tempus.ac.rs

Еразмус+ пројекти за високо образовање:

Група за високо образовање: neo_serbia@erasmusplus.rs

Еразмус+ пројекти за институције које се баве образовањем и обукама одраслих:

Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих: adult-education@tempus.ac.rs

Омладинска компонента програма Еразмус+пројекти за младе:

Група за младе: youth@tempus.ac.rs

 

Фондација Темпус задужена је и за активности везане за учешће Србије у неколико eвропских мрежа:

EUROGUIDANCE - Европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању.

Група за каријерно вођење и мобилност– euroguidance@tempus.ac.rs

EURYDICE – Европска мрежа која пружа информације о образовним системима и политикама у Европи.

Национална Eurydice јединицa: office@tempus.ac.rs

eTWINNING - Интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу.

Група за eTwinning: etwinning@tempus.ac.rs

EPALE – od januara 2017. Srbija je članica i EPALE mreže koja podrazumeva korišćenje online platforme za razmenu materijala i informacija od važnosti za temu obrazovanja odraslih.

Grupa za škole, predškolske ustanove i odrasle: adult-education@tempus.ac.rs

 

Fондација Темпус спроводи и друге активности:

Obrazovanje.rs - База образовних могућности која омогућава поуздано и објективно информисање о образовном систему у Републици Србији.

Karijernovodjenje.rs – база ресурса за каријерне практичаре у Србији – сајт у припреми

Study in Serbia.rs – База образовних могућности за стране студенте

Информације о стипендијама - Фондација Темпус пружа информације о Еразмус+ стипендијама и организује отворена врата за заинтересоване студенте.

scholarships@tempus.ac.rs

ЕРАЗМУС МУНДУС АЛУМНИ – Мрежа од преко 500 алумниста програма Еразмус Мундус за кориснике из Србије, основана са циљем да умрежи алумнисте и посредује у успостављању контаката између дипломираних студената и потенцијалних послодаваца.

alumni@tempus.ac.rs

CEEPUS - Средњеевропски програм за размену студената и наставног особља који омогућава размене у виду кредитне мобилности, истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.

Група за каријерно вођење и мобилност, Национална CEEPUS канцеларија: ceepus@tempus.ac.rs

 

Како радимо

Активности ФТ

Активности ФТ

Током 2016 године, Фондација Темпус је организовала:

 

Поред консултација око припреме пројеката са представницима институција и консултација са студентима, специфичне активности Фондације Темпус у претходном периоду биле су:

  • 15 великих информативних дана са преко 150 учесника по догађају, као и 91 мањи догађај;
  • преко 20 публикација и низ промотивних материјала за све програме;
  • 23 тренинга за оне који конкуришу за  Темпус пројекте и 77 информативних догађаја за студенте;
  • 168 мониторинг посета пројектима, 260 додатних састанака за мониторинг пројеката и 7 координативних састанака;
  • подршка студентима који конкуришу за стипендије кроз више од  830 индивидуалних консултација;
  • 22 догађаја Стручног тима за реформу високог образовања (HERE тим).

Ако желите да нам дате савет и сугестије у вези са тим како можемо да унапредимо свој рад, на располагању Вам стоји наша књига утисака.

Последње модификовано: децембар 22, 2016Публикације: