Aktivnosti

Rad Fondacije Tempus se može sumirati na sledeći način:

  • Podrška učešću Srbije u programima Evropske unije koji su namenjeni obrazovanju
  • Pružanje informacije i praćenje sprovođenja Erazmus+ i Tempus projekata u Srbiji
  • Pružanje informacija o drugim  programima Evropske unije, kakvi su Erazmus Mundus ili centralizovane vrste projekata Programa za celoživotno učenje
  • Organizovanje aktivnosti koje doprinose unapređenju obrazovnih politika i specifičnih mera

 

Fondacija Tempus je zadužena za sprovođenje Erazmus+ programa u Srbiji, a različiti timovi u okviru Fondacije pokrivaju različite delove programa:

Erazmus+ projekti za škole, predškolske ustanove i institucije koje se bave stručnim obrazovanjem:

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih: schools-vet@tempus.ac.rs

Erazmus+ projekti za visoko obrazovanje:

Grupa za visoko obrazovanje: neo_serbia@erasmusplus.rs

Erazmus+ projekti za institucije koje se bave obrazovanjem i obukama odraslih:

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih: adult-education@tempus.ac.rs

Omladinska komponenta programa Erazmus+projekti za mlade:

Grupa za mlade: youth@tempus.ac.rs

 

Fondacija Tempus zadužena je i za aktivnosti vezane za učešće Srbije u nekoliko evropskih mreža:

EUROGUIDANCE - Evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju.

Grupa za karijerno vođenje i mobilnost– euroguidance@tempus.ac.rs

EURYDICE – Evropska mreža koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi.

Nacionalna Eurydice jedinica: office@tempus.ac.rs

eTWINNING - Internet portal koji povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavu.

Grupa za eTwinning: etwinning@tempus.ac.rs

EPALE – od januara 2017. Srbija je članica i EPALE mreže koja podrazumeva korišćenje online platforme za razmenu materijala i informacija od važnosti za temu obrazovanja odraslih.

Grupa za škole, predškolske ustanove i odrasle: adult-education@tempus.ac.rs

 

Fondacija Tempus sprovodi i druge aktivnosti:

Obrazovanje.rs - Baza obrazovnih mogućnosti koja omogućava pouzdano i objektivno informisanje o obrazovnom sistemu u Republici Srbiji.

Karijernovodjenje.rs – baza resursa za karijerne praktičare u Srbiji – sajt u pripremi

Study in Serbia.rs – Baza obrazovnih mogućnosti za strane studente

Informacije o stipendijama - Fondacija Tempus pruža informacije o Erazmus+ stipendijama i organizuje otvorena vrata za zainteresovane studente.

scholarships@tempus.ac.rs

ERAZMUS MUNDUS ALUMNI – Mreža od preko 500 alumnista programa Erazmus Mundus za korisnike iz Srbije, osnovana sa ciljem da umreži alumniste i posreduje u uspostavljanju kontakata između diplomiranih studenata i potencijalnih poslodavaca.

alumni@tempus.ac.rs

CEEPUS - Srednjeevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja koji omogućava razmene u vidu kreditne mobilnosti, istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola.

Grupa za karijerno vođenje i mobilnost, Nacionalna CEEPUS kancelarija: ceepus@tempus.ac.rs

 

Kako radimo

Aktivnosti FT

Aktivnosti FT

Tokom 2016 godine, Fondacija Tempus je organizovala:

 

Pored konsultacija oko pripreme projekata sa predstavnicima institucija i konsultacija sa studentima, specifične aktivnosti Fondacije Tempus u prethodnom periodu bile su:

  • 15 velikih informativnih dana sa preko 150 učesnika po događaju, kao i 91 manji događaj;
  • preko 20 publikacija i niz promotivnih materijala za sve programe;
  • 23 treninga za one koji konkurišu za  Tempus projekte i 77 informativnih događaja za studente;
  • 168 monitoring poseta projektima, 260 dodatnih sastanaka za monitoring projekata i 7 koordinativnih sastanaka;
  • podrška studentima koji konkurišu za stipendije kroz više od  830 individualnih konsultacija;
  • 22 događaja Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja (HERE tim).

Ako želite da nam date savet i sugestije u vezi sa tim kako možemo da unapredimo svoj rad, na raspolaganju Vam stoji naša knjiga utisaka.

Poslednje modifikovano: decembar 22, 2016Publikacije: