Knjiga utisaka

Ovaj upitnik je namenjen kontinuiranom unapređenju rada Fondacije Tempus.
Popunjavanje upitnika je potpuno anonimno, prema ličnom izboru svakog korisnika. Svakom korisniku je ostavljena mogućnost da izabere da li želi da ostavi svoje lične podatke po svom sopstvenom izboru.
Molimo Vas da nam popunjavanjem upitnika ukažete na mogućnosti za poboljšanja u bilo kom segmentu rada. Upitnik je osmišljen tako da Vam ostavlja mogućnost da odgovorite na sva pitanja ili samo na ona koja su za Vas najvažnija.

Knjiga utisaka

 

Verification

 

 

Poslednje modifikovano: maj 18, 2015Publikacije: