Kontakt

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji

Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija

Kako doći do nas

Informativni centar Fondacije Tempus 

Terazije 39, 11 000 Beograd, Srbija


Kontakt telefon: 011/33 42 430

www.erasmusplus.rs

 

Na raspolaganju su Vam sledeće e-mail adrese putem kojih nam se možete obratiti, u zavisnosti od teme koja Vas interesuje:

Erazmus+ projekti u visokom obrazovanju neo_serbia [ at ] erasmusplus.rs

Erazmus+ projekti za škole, predškolske ustanove i institucije koje se bave stručnim obrazovanjem schools-vet [ at ] tempus.ac.rs

Erazmus+ projekti za institucije koje se bave obrazovanjem i obukama odraslih adult-education [ at ] tempus.ac.rs

Tekući Tempus projekti  projects [ at ] tempus.ac.rs

Stipendije za nastavnike i studente scholarships [ at ] tempus.ac.rs

Alumni stipendista programa Erasmus Mundus  alumni [ at ] tempus.ac.rs

CEEPUS program ceepus [ at ] tempus.ac.rs

eTwinning mreža etwinning [ at ] tempus.ac.rs

Erazmus+ projekti za mlade youth [ at ] tempus.ac.rs

PIC broj: info [ at ] tempus.ac.rs

Opšte informacije o mobilnosti za pojedince: info [ at ] tempus.ac.rs

Euroguidance mreža: euroguidance [ at ] tempus.ac.rs

Eurydice mreža: office [ at ] tempus.ac.rs

HERE tim: here [ at ] tempus.ac.rs

Baza obrazovnih mogućnosti: portal-obrazovanje [ at ] tempus.ac.rs

Za svu ostalu korespondenciju, koja nije direktno povezana sa Erazmus+ programom, možete koristiti adresu Fondacije Tempus

office [ at ] tempus.ac.rs

Poslednje modifikovano: septembar 29, 2017Publikacije: