Mejling lista

Prijavite se za prijem redovnih obaveštenja o stipendijama, Erazmus+ projektima, studijskim razmenama/istraživačkim boravcima, praksama, honorarnom angažmanu/zaposlenju, informacija o info danima, seminarima i konferencijama u organizaciji Fondacije Tempus – Erazmus+ kancelarije u Srbiji, kao i drugih relevantnih informacija za pojedince.

Ukoliko želite da dobijate redovna obaveštenja o novim programima za institucije, ponudama partnerstava u projektima i događajima koji su namenjeni institucijama i organizacijama, prijavite se na mejling listu namenjenu institucijama.

Poslednje modifikovano: maj 18, 2015Publikacije: