База пројеката

База садржи податке о  пројектима програма Европске уније:

  • Темпус,
  • Еразмус Мундус,
  • Програм за целоживотно учење и
  • Еразмус+

У овим пројектима учествују високошколске и друге институције из Србије. Успостављањем базе пројеката желимо да учинимо доступним свим заинтересованима:

  • преглед свих пројеката и основне податке о учесницима из Србије – институцијама и појединцима,
  • основне циљеве, активности и конкретне резултате пројеката у институцијама,
  • податке о опреми купљеној на основу пројеката,
  • најважнија документа настала реализацијом пројеката.

Линк за приступ бази података о пројектима

Детаљно упуство за коришћење базе пројеката

Ваше сугестије за унапређење базе података су увек добродошле.

Последње модификовано: октобар 15, 2014Публикације: