Pravila i uputstva

Evropska komisija ukazuje na to da je važno obratiti pažnju na širenje informacija o rezultatima projekta.

Korisne informacije o tome kako da se organizuje diseminacija projekta mogu se naći na:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Poslednje modifikovano: oktobar 15, 2014Publikacije: