Праћење пројеката

Праћење или мониторинг пројеката је један од кључних елемената менаџмента програма Темпус и важан је како за пројекте који се сусрећу са проблемима тако и за оне у којима се све одвија по плану и са успехом.

Основни циљ свих мониторинг активности је да се остваре максимални резултати пројеката и да се, остваривањем циљева од значаја за партнерску земљу, оправда инвестирање фондова Европске уније. Предности мониторинга превазилазе оквире пројеката и пружају могућности за ширење позитивних искустава и примера добре праксе.

Сваки пројекат треба да садржи компоненту интерног мониторинга квалитета, односно праћење напредовања и остваривања постављених циљева, уочавање проблема и потреба за променом приступа и начина рада, чиме се обезбеђује квалитет. Мониторинг се стога сматра позитивном и конструктивном активношћу  која подржава пројекат и која помаже да се остваре његови циљеви.

У фази Темпус IV уведен је нови приступ надгледању имплементације пројеката, у којој је истакнуто јачање везе између политике деск мониторинга (праћење имплементације пројекта путем извештаја о раду, имејл и телефонске комуникације) и мониторинга (посете пројекту у некој од високошколских институција учесница и разговор са учесницима).

Обе врсте мониторинга пројеката обједињују следеће три функције:

  • превентивну: пружање информација о правилима и процедурама – преглед циљева, приоритета, методологије и планираних активности,
  • саветодавну: препоруке о садржају и финансијским аспектима,
  • контролну: провера и процена успешности резултата.

Сходно томе постоје и три специфичне фазе у којима се обавља мониторинг пројеката.

Превентивни мониторинг

Превентивна посета се дешава у првих неколико месеци до годину дана од почетка пројекта, јер се у том периоду успоставља организација и менаџмент конзорцијумом. Први мониторинг се може организовати већ у овој фази и могу се пружити препоруке за даљи рад на пројекту.

Саветодавни мониторинг

Саветодавне посете се организују у другој и трећој години реализације пројекта, када се различите активности у пројекту већ увелико спроводе. Мониторинг се тада концентрише на ток тих активности, везу између садржаја средњорочног извештаја и ситуације која се затиче приликом посете пројекту и сходно томе се дају препоруке за наставак рада.

Контролни мониторинг

Након завршетка пројекта, циљ мониторинг посете је да се процене резултати пројекта, утицај, одрживост активности и успостављених студијских програма, мултипликативни ефекти (време у коме се може планирати ова врста мониторинга је 3 до 15 месеци након званичног завршетка пројекта).

У оквиру Темпуса IV фазе програма мониторинг је комбинација мониторинга који обавља особље Извршне агенције (EACEA Tempus unit) и  националне Темпус канцеларије

У мониторинг посету се могу укључити и спољни експерти које ангажује надлежни директорат Европске комисије (Директорат за образовање и културу).

Извршна агенција је дужна да прати пројекат и имплементацију активности током целог његовог трајања. У оквиру својих овлашћења, националне Темпус канцеларије дужне су да у својим земљама организују мониторинг посете свим текућим пројектима Темпус који укључују институције високог образовања на територији те земље (у складу са мониторинг планом који одобрава EACEA Tempus unit). Темпус канцеларије подносе извештај Извршној агенцији о посети и дају препоруке које се тичу даље имплементације пројекта.

У својим мониторинг посетама, националне Темпус канцеларије се углавном фокусирају на следеће аспекте пројеката:

  • ефективност,
  • одрживост резултата пројекта и
  • ефикасност.

Мониторинг пројеката се сматра једним од главних задатака националних Темпус канцеларија. Извештаји са мониторинг посета помажу особљу Извршне агенције да обаве деск мониторинг и комплементарне су са активностима EACEA и комуникацијом са координатором пројекта.

Када особље Извршне агенције организује мониторинг посету, може се придружити националним Темпус канцеларијама приликом њихове мониторинг посете или тражити посебну организацију неке посете. Национална Темпус канцеларија том приликом активно учествује у разговору са учесницима пројекта. Делегација Европске уније такође може бити позвана и укључена у неку од мониторинг посета пројектима (извод из  приручника за NTO Field Monitoring, април 2009).

Списак текућих пројеката и особа задужених за поједине пројекте у Фондацији Темпус биће додат ускоро.

Последње модификовано: октобар 15, 2014Публикације: