Sastanci projekata

Osim redovnih monitoring poseta projektima na osnovu kojih se pišu detaljni izveštaji Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA), Fondacija Tempus povremeno organizuje, koordinativne sastanke tekućih projekata Tempus na kojima se razgovara o aktuelnim pitanjima od značaja za sprovođenje projekata.

koordinativni sastanci projekata
Koordinativni sastanci projekata

Do sada je održano nekoliko takvih sastanaka:

 • I koordinativni sastanak (finansijska pitanja specifična za projekte Tempus), mart 2010;
 • II koordinativni sastanak (sveukupni napredak projekata, primeri dobrog menadžmenta), maj 2011;
 • I tematski sastanak (reforma kurikuluma i kultura kvaliteta), jun 2011;
 • I sastanak sa finansijskim službama univerziteta i visokih škola koji učestvuju u projektima, oktobar 2011;
 • III koordinativni (priprema srednjoročnih i završnih izveštaja), oktobar 2012;
 • IV koordinativni (finansijski menadžment projektima), novembar 2012;
 • II sastanak finansijskih službi rektorata i visokih škola zaduženih za praćenje projekata Tempus na temu offsetting-a, nabavka opreme, revizija…, decembar 2013;
 • III sastanak finansijskih službi rektorata i visokih škola zaduženih za praćenje projekata Tempus, decembar 2013;
 • V koordinativni sastanak (priprema završnih izveštaja), februar 2014;
 • radionica za finansijske službe rektorata i visokih škola zaduženih za praćenje projekata Tempus – fokus na prikupljanju dokumentacije za završne izveštaje, april 2014;
 • VI koordinativni sastanak (priprema srednjoročnog izveštaja za projekte iz šestog konkursnog roka – 2013. godine).

Poslednje modifikovano: oktobar 15, 2014Publikacije: