Организације цивилног друштва

Непрофитне организације, удружења и невладине организације, укључујући европске омладинске невладине организације, могу да учествују у следећим врстама пројеката у области младих, у својству подносиоца пројекта и/или партнера:

Врста пројекта   Улога институције
КА1 – Омладинске размене и Европски волонтерски сервис  (у оквиру мобилности младих) Подносилац пројекта и партнер
КА1 – Мобилност омладинских радника Партнер
КА1 – Стратешки ЕВС пројекти Партнер
КА1 – ЕВС пројекти великих размера Партнер
КА2 – Стратешка партнерства* Партнер чије учешће доноси тзв. додатну вредност
КА2 – Изградња капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) * / ** Подносилац пројекта и партнер
КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука Партнер чије учешће доноси тзв. додатну вредност

** У тренутку подношења предлога пројекта подносилац пројекта мора бити законски регистрован ентитет најмање годину дана.* Фондације као посебан облик организација цивилног друштва могу бити партнери на пројектима КА2 – Стратешка партнерства у области младих и КА2 – Изградња капацитета у области младих.

Последње модификовано: април 10, 2017Публикације: