Остали

За остале актере који су, непосредно или посредно, активни у раду са младима, у оквиру програма Еразмус+ отворене су следеће могућности:

**Предузеће које пружа заједничко оспособљавање (сарадничко оспособљавање) и тело које вреднује знање, вештине и компетенције стечене путем неформалног и информалног учења могу учествовати у у пројектима Кључне  акције 2 – Стратешка партнерства у области младих, али не и у пројектима у оквиру Кључне акције 2 – Изградња капацитета у области младих.* За пројекте чији су подносиоци Асоцијација региона, Европска групација за територијалну сарадњу, тело које ствара профит активно у области корпоративне друштвене одговорности, фонд за подршку организације активности се умањује за 50%

Врста пројекта   Актери  Улога на пројекту
КА1 – Омладинске размене и Европски волонтерски сервис  (у оквиру мобилности младих) Социјално предузеће

Асоцијација региона, Европска групација за територијалну сарадњу, тело које ствара профит активно у области корпоративне друштвене одговорности*

 Подносилац пројекта и партнер
КА1 Мобилност омладинских радника, Стратешки ЕВС пројектиЕВС пројекти великих размера Социјално предузеће

Асоцијација региона, Европска групација за територијалну сарадњу, тело које ствара профит активно у области корпоративне друштвене одговорности*

Партнер
КА2 – Стратешка партнерства и Изградња капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) Јавно или приватно, мало, средње или велико предузеће, укључујући и социјално предузеће

Социјални партнер или други представник пословног сектора (привредна комора, занатско/професионално удружење, синдикат)

Међукомпанијски тренинг центар

Предузеће које пружа заједничко оспособљавање (сарадничко оспособљавање) **

Тело које даје савете у вези са каријером, професионалном оријентацијом и услуге информисања

Тело које вреднује знање, вештине и компетенције стечене путем неформалног и информалног учења**

Партнер чије учешће доноси тзв. додатну вредност

.

Последње модификовано: фебруар 6, 2017Публикације: