Питања и одговори о Националном позиву за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2018. годину – млади

1. При попуњавању online формулара за КА1 пројекте у области младих (омладинска размена и мобилност омладинских радника), која упозорења (текст у црвеној боји) се не односе на подносиоце из Србије?

2. Да ли форма аутоматски обрачунава буџет на основу унетог броја учесника?

3. Да ли је могуће мењати податке у online апликационом формулару након подношења пројектне пријаве?

4. Да ли постоји техничко упутство за попуњавање online апликационог формулара?

5. Колико може да траје пројекат одобрен кроз Национални позив за 2018. годину?

6. Где могу да нађем документацију Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину?

7. Колико рокова за предају пројеката постоји у оквиру Националног позива за 2018. годину?

8. Колики је укупни фонд за подршку пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника и КА2 Стратешка партнерства у области младих у оквиру Националног позива за 2018. годину?

9. Да ли сви партнери на пројекту предатом у оквиру Националног позива за 2018. годину морају да имају PIC број?

10. Да ли се у писању пројеката водити Програмским водичем за Еразмус+ за 2018. годину или текстом Националног позива?

11. Да ли организације или институције ван Србије могу да поднесу пројекат у оквиру Националног позива за 2018. годину?

12. Да ли неформалне групе младих могу да поднесу пројекат у оквиру Националног позива за 2018. годину?

13. Да ли омладинска организација мора да буде регистрована најмање годину дана како би поднела пројекат у оквиру Националног позива за 2018. годину?

14. Колико пројеката може да поднесе једна организација у оквиру Националног позива за 2018. годину?

15. Колико најмање партнера морамо да имамо на пројекту?

16. Да ли можемо да имамо само партнере из Србије на пројекту или су нам потребни партнери из других земаља?

17. Да ли је потребно слати оригинале партнерских писама или су само скенирани примерци довољни?

18. Да ли се планирају радионице за писање пројеката КА2 Стратешких партнерстава у области младих у организацији Фондације Темпус?

19. Да ли пројекат у оквиру КА2 Стратешких партнерстава у области младих мора да укључи и активности које подржавају иновације и активности које подржавају размену добрих пракси?

20. Шта су то транснационалне омладинске иницијативе у оквиру КА2 Стратешких партнерстава која подржавају размену добрих пракси?

21. Да ли, у пројектима КА2 Стратешких партнерстава у области младих, и даље морамо да доказујемо додатну вредност у пројектима где смо ми партнери на пројекту које подносе организације из Програмских земаља?

22. Да ли за учешће у волонтерским пројектима организација треба да има валидну акредитацију и ако да, које врсте?

23. Да ли основна школа може да поднесе предлог пројекта за омладинску размену?

24. Ко ће оцењивати пројекте у оквиру Националног позива за 2018. годину?

25. Да ли омладински лидери који воде омладинске размене морају да буду акредитовани за то?

26. Како могу пронаћи партнере из иностранства за пројекат?

27. Ми желимо да кренемо са примањем међународних волонтера, шта треба да уради моја организација да би отпочела тај процес?

28. Ко спроводи акредитацију у Србији?

29. Да ли можемо да повећамо број волонтера које примамо након што смо добили акредитацију?

30. Који трошкови су покривени волонтерима који путују ван Србије у оквиру програма Еразмус+?

31. Како наћи партнера који има акредитацију у Србији и у програмским земљама?

32. Колико пута млада особа може да учествује у волонтерском пројекту?

33. Да ли уместо Калкулатора удаљености (Distance Calculator) програма Еразмус+ можемо да користимо неки други начин прорачуна удаљености у оквиру активности мобилности?

34. Колико минимум поена мора да има наш пројекат како би ушао у разматрање?

35. У којој буџетској категорији се уписују додатни трошкови који проистичу из учешћа корисника колица, као и других младих са смањеним могућностима у нашем пројекту?

36. У којој буџетској категорији се уписују трошкови Припремне посете ради планирања активности (Advance Planning Visit – APV)?

37. Да ли је могуће да, као у претходном националном позиву, у оквиру једног КА1 пројекта у области младих организујемо заједно омладинску размену и волонтерски пројекат?

38. Који формулар треба да користимо за коју врсту пројекaтa у области младих у Националном позиву за 2018. годину?

39. Да ли персонални асистенти улазе у број учесника на пројекту?

40. Уколико пројекат укључује учеснике који су корисници колица, да ли је могуће тражити додатна средства за обезбеђивање одговарајућег смештаја, транспорта, радних просторија и осталих повезаних трошкова?

41. Који формулар треба користити за предлоге пројеката КА2 Стратешка партнерства у области младих, и када могу да почну ови пројекти?

42. Шта је све потребно приложити од додатне документације уз пријаву КА1 пројеката омладинских размена и мобилности омладинских радника?

43. На који начин се могу додати и буџетирати у оквиру КА1 – Мобилности младих – Волонтерски пројекти (бивши -ЕВС)?

44. Да ли је обавезно да правни заступник унесе број личне карте у Изјаву о истинитости података?

45. Да ли се Изјава о истинитости попуњава руком или у Ворду?

 

 

1. При попуњавању online формулара за КА1 пројекте у области младих (омладинска размена и мобилност омладинских радника), која упозорења (текст у црвеној боји) се не односе на подносиоце из Србије?

Ради се о следећим упозорењима:

  • потребно је имати још једног партнера из партнерске земље – у оквиру Националног позива за 2018. годину за Србију подносилац пројекта из Србије може да има само партнере из програмских земаља. Учешће партнера из партнерских земаља није могуће.
  • У омладинским разменама је број учесника од 16 до 60 – у оквиру Националног позива за 2018. годину за Србију максимални број учесника омладинске размене је 40.

2. Да ли форма аутоматски обрачунава буџет на основу унетог броја учесника?

За разлику од претходних година, online форма аутоматски не обрачунава буџет у односу на број учесника по земљама већ је број учесника потребно убацити на више места у апликационом формулару. За сваку групу учесника појединачно, потребно је најпре унети опште информације о групи (укупан број учесника, земља порекла и земља и град одредишта, трајање активности и дани потребни за пут). Након тога, потребно је у формулар унети информацију о томе за колико од наведених учесника се траже средства намењена путним и организационим трошковима. Број који овде наводите треба да буде једнак укупном броју учесника у групи, осим у ситуацијама када се активност одржава у месту из кога су учесници, или уколико некима од учесника није потребан смештај, и сл. Овај број не може бити већи од укупног броја учесника.

3. Да ли је могуће мењати податке у online апликационом формулару након подношења пројектне пријаве?

Да, могуће је мењати податке у истом апликационом формулару након подношења пројектне пријаве и поново поднети пројектну пријаву, све до званичног затварања рока. Уколико мењате податке након подношења пројектне пријаве, важно је имати на уму да апликациони формулар чува најновије податке преко старијих и уколико поново подносите пројектну пријаву, аутоматски је ажурира. Уколико буде поднесено више верзија једне пројектне пријаве (нпр. уколико се користи више апликационих формулара), евалуатори оцењују само пријаву која је најновија.

4. Да ли постоји техничко упутство за попуњавање online апликационог формулара?

На овом линку доступна су упутства Европске комисије за попуњавање пројектних формулара намењених различитим пројектима.

5. Колико може да траје пројекат одобрен кроз Национални позив за 2018. годину?

КА1 пројекти мобилности младих и омладинских радника могу да трају између 3 и 12 месеци, док пројекти КА2 Стратешка партнерства у области младих могу да трају између 3 и 22 месеца.

6. Где могу да нађем документацију Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину?

Документација Националног позива доступна је на нашем сајту, на следећем линку.

7. Колико рокова за предају пројеката постоји у оквиру Националног позива за 2018. годину?

Пројекти у оквиру КА1 Мобилност младих и омладинских радника (омладинске размене, волонтерски пројекти и пројекти мобилности омладинских радника) могу се поднети у једном року у 2018., и то до 15. фебруара до поднева, док се пројекти у оквиру КА2 Стратешка партнерства у области младих могу поднети до 26. априла до поднева. Ови предлози пројеката се подносе Фондацији Темпус. Више информација о роковима можете пронаћи на следећем линку.

8. Колики је укупни фонд за подршку пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника и КА2 Стратешка партнерства у области младих у оквиру Националног позива за 2018. годину?

Укупна наменска бесповратна средства у оквиру Националног позива за 2018. годину за подршку пројектима у Србији у области младих су 347.000 евра. Од тога, за КА1 Мобилност младих и омладинских радника је издвојено 180.000 евра, а за пројекте КА2 Стратешка партнерства у области младих – 167.000 евра.

9. Да ли сви партнери на пројекту предатом у оквиру Националног позива за 2018. годину морају да имају PIC број?

Да, сви партнери на пројекту морају имати регистрован PIC број. Ово важи за пројекте предате у оквиру Националног позива за 2018. годину, као и за све остале пројекте у оквиру програма Еразмус+.

10. Да ли се у писању пројеката водити Програмским водичем за Еразмус+ за 2018. годину или текстом Националног позива?

Приликом припреме Вашег пројекта, треба се водити Националним позивом за 2018. годину.

11. Да ли организације или институције ван Србије могу да поднесу пројекат у оквиру Националног позива за 2018. годину?

Не, Национални позив за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2018. годину отворен је искључиво за организације и институције из Србије.

12. Да ли неформалне групе младих могу да поднесу пројекат у оквиру Националног позива за 2018. годину?

У Националном позиву није омогућено учешће неформалним групама младих у својству подносилаца пројекта, као ни у својству партнера на пројекту.

13. Да ли омладинска организација мора да буде регистрована најмање годину дана како би поднела пројекат у оквиру Националног позива за 2018. годину?

Не, ово није услов за подношење пројеката у оквиру Националног позива за 2018. годину.

14. Колико пројеката може да поднесе једна организација у оквиру Националног позива за 2018. годину?

Када су у питању пројекти КА1 Мобилност младих и омладинских радника,не постоји ограничење броја пројеката које једна организација може да поднесе у оквиру Националног позива за 2018. годину.

У једном року, исти конзорцијум партнера може да поднесе само један предлог КА2 Стратешког партнерства у области младих, само једној Националној агенцији за програм Еразмус+.

15. Колико најмање партнера морамо да имамо на пројекту?

На пројектима у оквиру КА1 Мобилност младих и омладинских радника, као и КА2 Стратешка партнерства у области младих, морају да учествују минимум два партнера, од тога један из Републике Србије и један из програмске земље.

16. Да ли можемо да имамо само партнере из Србије на пројекту или су нам потребни партнери из других земаља?

На свим пројектима је потребно имати најмање једног партнера из програмске земље, али је могуће поред њих имати и партнере из Србије.

17. Да ли је потребно слати оригинале партнерских писама или су само скенирани примерци довољни?

Довољни су скенирани примерци, али је неопходно да сачувате оригинале уколико вам буду тражени на увид.

18. Да ли се планирају радионице за писање пројеката КА2 Стратешких партнерстава у области младих у организацији Фондације Темпус?

Да, ове радионице ће бити организоване почетком 2018. године.

19. Да ли пројекат у оквиру КА2 Стратешких партнерстава у области младих мора да укључи и активности које подржавају иновације и активности које подржавају размену добрих пракси?

Не. Ови пројекти се могу фокусирати или на иновације, или на размену добрих пракси.

20. Шта су то транснационалне омладинске иницијативе у оквиру КА2 Стратешких партнерстава која подржавају размену добрих пракси?

У питању је посебна врста пројеката стратешких партнерстава у области младих, чији је циљ подршка друштвеном ангажовању и предузетничком духу код младих. Ове иницијативе се могу бавити, између осталог: успостављањем друштвених предузећа, асоцијација, клубова, организација цивилног друштва, као и мрежа ових актера; развојем и применом курсева и тренинга који се баве предузетничким образовањем; информацијама, медијском писменошћу, активностима које стимулишу грађански активизам код младих; активности у корист локалних заједница; уметничким иницијативама; итд.

21. Да ли, у пројектима КА2 Стратешких партнерстава у области младих, и даље морамо да доказујемо додатну вредност у пројектима где смо ми партнери на пројекту које подносе организације из Програмских земаља?

Да, потребно је доказати додатну вредност на пројекту КА2 Стратешког партнерства чији је подносилац организација из програмске земље.

22. Да ли за учешће у волонтерским пројектима организација треба да има валидну акредитацију и ако да, које врсте?

Да, све организације партнери на волонтерском пројекту (бивши ЕВС) морају бити акредитоване, а у случају да су подносиоци пројекта морају да имају валидну акредитацију као Организација за координацију (Coordinating Organisation). Напомињемо да је акредитација потребна као предуслов само за подношење волонтерских пројеката.

23. Да ли основна школа може да поднесе предлог пројекта за омладинску размену?

Школе из Србије могу да поднесу пројекат омладинске размене у оквиру Националног позива за 2018. годину.

24. Ко ће оцењивати пројекте у оквиру Националног позива за 2018. годину?

Пројекте ће оцењивати спољни независни оцењивачи.

25. Да ли омладински лидери који воде омладинске размене морају да буду акредитовани за то?

Омладинског лидера бира сама организација и не мора да буде сертификован. Омладински лидер мора да буде пунолетан, а може бити и старији од 30 година.

26. Како могу пронаћи партнере из иностранства за пројекат?

Партнере за пројекте, како из иностранства тако и из Србије, можете пронаћи путем платформе за проналажење партнера САЛТО Ресурсних центара – ОТЛАС, којој можете приступити пратећи следећи линк.

Потенцијалне партнере за волонтерске пројекте можете претраживати путем базе акредитованих организација, овде.

27. Ми желимо да кренемо са примањем међународних волонтера, шта треба да уради моја организација да би отпочела тај процес?

Организација или институција из Србије која жели да шаље младе из Србије, угости волонтера/ку и да учествује на волонтерским пројектима (бивши ЕВС пројекти) кроз програм Еразмус+ мора бити акредитована за то. Основна идеја јесте да се на овај начин обезбеди да сви волонтерски пројекти буду подједнако квалитетни, као и да организације које шаљу и примају волонтере поштују стандарде квалитета који су прописани у ЕВС Повељи. Више информација о овом процесу доступно је на овом линку.

28. Ко спроводи акредитацију у Србији?

Процес акредитације спроводи САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу у сарадњи са спољним тимом акредитора.

29. Да ли можемо да повећамо број волонтера које примамо након што смо добили акредитацију?

Могуће је. За сваки захтев за повећање броја волонтера за који је организација или институција акредитована можете се обратити САЛТО Ресурсном центру за Југоисточну Европу.

30. Који трошкови су покривени волонтерима који путују ван Србије у оквиру програма Еразмус+?

Волонтерима се покривају сви или већи део путних трошкова, као и трошкови смештаја, исхране, здравственог осигурања, курса језика и скромног џепарца.

31. Како наћи партнера који има акредитацију у Србији и у програмским земљама?

Списак свих акредитованих организација, из Србије и из програмских земаља, доступан је на Бази података акредитованих организација.

32. Колико пута млада особа може да учествује у волонтерском пројекту?

Младе особе могу учествовати прво у једном краткорочном волонтерском пројекту, који траје између 2 недеље и 2 месеца, након чега имају право учешћа у још једном дугорочном волонтерском пројекту, у трајању од 2 месеца до 12 месеци. Уколико волонтер жели одмах на дугорочни волонтерски пројекат, он не може након тога ићи на краткорочни волонтерски пројекат.

33. Да ли уместо Калкулатора удаљености (Distance Calculator) програма Еразмус+ можемо да користимо неки други начин прорачуна удаљености у оквиру активности мобилности?

У програму Еразмус+ допринос путним трошковима је могућ само до висине предвиђене Калкулатором удаљености; према томе, ово је једини алат који је дозвољено користити за прорачун доприноса путних трошкова од стране програма Еразмус+.

34. Колико минимум поена мора да има наш пројекат како би ушао у разматрање?

Пројекат прво мора да прође процес формалне прихватљивости. Након тога, сваки предлог пројекта се оцењује на неколико основа. За КА1 пројекте, узимају се у обзир следећи критеријуми:(1) релевантност пројекта (највише 30 поена), (2) квалитет дизајна пројекта и његове имплементације (највише 40 поена) и (3) утицај и дисеминација (највише 30 поена). За КА2 пројекте, категорије су:  (1) релевантност пројекта (највише 30 поена), (2) квалитет пројектног тима и договора о сарадњи (највише 20 поена), (3) квалитет дизајна пројекта и његове имплементације (највише 20 поена),  и (4) утицај и дисеминација (највише 30 поена).

Да би пројекат био узет у разматрање, мора да буде оцењен са најмање 60 поена. Уз то, пројекат мора добити барем половину од максималног броја поена из сваке наведене категорије.

35. У којој буџетској категорији се уписују додатни трошкови који проистичу из учешћа корисника колица, као и других младих са смањеним могућностима у нашем пројекту?

Трошкови који проистичу из специфичних потреба учесника у пројекту уписују се у буџетску категорију Special Needs Support, укључујући и потенцијалне додатне трошкове превоза и смештаја уколико они нису претходно наведени у категоријама Travel Costs и Organisational Support. Сви трошкови који су намењени омогућавању учешћа младима са смањеним могућностима, не укључујући путне трошкове и трошкове смештаја, наводе се у буџетској категорији Exceptional Costs.

36. У којој буџетској категорији се уписују трошкови Припремне посете ради планирања активности (Advance Planning Visit – APV)?

Трошкови смештаја и исхране учесника припремне посете се уписују у буџетској категорији Exceptional Costs, а путни трошкови доласка учесника се уписују у буџетској категорији Travel Costs.

37. Да ли је могуће да, као у претходном националном позиву, у оквиру једног КА1 пројекта у области младих организујемо заједно омладинску размену и волонтерски пројекат?

Узимајући у обзир да од 2018. године ове активности захтевају попуњавање различитих формулара (online формулар за омладинске размене и PDF формулар за волонтерске пројекте), ово није могуће. Уколико желите да организујете обе активности, потребно је да поднесете два пројектна предлога, у којима можете навести на који начин су ове активности повезане.

38. Који формулар треба да користимо за коју врсту пројекaтa у области младих у Националном позиву за 2018. годину?

Од ове године се користе online и PDF формулари. Online формулари се користе за КА105 пројекте мобилности у области младих (омладинске размене и мобилност омладинских радника) и КА205 – пројекте стратешких партнерстава у области младих.  PDF формулари се користе за КА125 – волонтерске пројекте у области младих (бивши ЕВС). Линкови ка свим  формуларима се могу наћи у тексту Националног позива.

39. Да ли персонални асистенти улазе у број учесника на пројекту?

На омладинским разменама, у оквиру Националног позива, може да учествује највише 40 младих особа. У случају мобилности омладинских радника, Ваш активност може да укључи максимално 20 учесника, тренера и фацилитатора, по правилима Националног позива. Персонални асистенти не улазе у тај број. Потребу за персоналним асистентима треба образложити у делу апликације G. Main Activities – If there is need for any additional support like accompanying person, reinforced mentorship etc., please, explain this need.

40. Уколико пројекат укључује учеснике који су корисници колица, да ли је могуће тражити додатна средства за обезбеђивање одговарајућег смештаја, транспорта, радних просторија и осталих повезаних трошкова?

Додатни трошкови за одговарајући смештај за кориснике колица може представљати изазов, јер већина хотела у Србији има ограничен број адекватних соба, а ти хотели су често скупљи. Можете се суочити са сличним изазовима и при тражењу радних просторија, организовању транспорта и сл. У случају да на активности у оквиру Вашег пројекта предвиђате учеснике који су корисници колица, препоручујемо да проверите висину трошкова, и да у буџету у оквиру пројектног формулара, у делу Special Needs Support упишeте потребна додатна средства и што боље их опишете.

Што се тиче пролазности пројекта, ови додатни трошкови неће утицати на вероватноћу да Ваш пројектни предлог буде одобрен. Тим евалутора процењује пре свега квалитет пројекта према критеријумима који су описани на страни 31. и 32. Анекса 1а. Учешће младих и омладинских радника са смањеним могућностима се охрабрује!

41. Који формулар треба користити за предлоге пројеката КА2 Стратешка партнерства у области младих, и када могу да почну ови пројекти?

Потребно је користити online форму КА205 намењену року за подношење предлога пројеката 26. април. Овај формулар ће бити ускоро објављен. У оквиру Националног позива, одређено је да ови пројекти могу почети између 1. септембра и 31. октобра. Ову информацију треба имати на уму, јер ове вредности неће бити аутоматски одређене у пројектном формулару.

42. Шта је све потребно приложити од додатне документације уз пријаву КА1 пројеката омладинских размена и мобилности омладинских радника?

У online форми, потребно је приложити табелу планираних активности (Timetable of Activities), као и потписану Изјаву о истинитости података (Declaration of Honour). Одговарајуће форме ових докумената су доступне у самом online формулару, у делу Annexes. Уз то, уз форму је могуће приложити и Mandate Letters, која су потписали и печатирали Ваши партнери на пројекту. Mandate Letters није обавезно приложити у тренутку подношења пројектне пријаве, али имајте на уму да ће Вам ови документи бити потребни уколико Ваш пројекат буде одобрен (бићете у обавези да их у року доставите Фондацији Темпус).

43На који начин се могу додати и буџетирати Complementary Activities у оквиру КА1 – Мобилности младих – Волонтерски пројекти (бивши -ЕВС)? 

У оквиру Волонтерских пројеката у области младих постоји могућност додавања и буџетирања Комплементарних активности. Ову врсту активности можете додати у одељку Г.2. КА125 формулара. Након што је додата ова врста активности, у одељку И. се отвори ново поље под називом Complementary Activities Costs где можете буџетирати ове трошкове. Захтев за финансијску подршку мора бити образложен у формулару и оправдан у складу са планираним активностима. Ово су стварни трошкови Real Costs и максимално 80% трошкова ове буџетске линије је могуће финансирати из наменских бесповратних средстава одобрених у оквиру Еразмус+ програма, док је за преосталих 20% потребно суфинансирање из других извора.

44. Да ли је обавезно да правни заступник унесе број личне карте у Изјаву о истинитости података?

Поље National ID у документу Изјава о истинитости података није неопходно попунити.

45. Да ли се Изјава о истинитости попуњава руком или у Ворду?

Изјаву о истинитости података можете одштампати, попунити руком, па затим скенирати и додати пројектној пријави.

Последње модификовано: март 9, 2018Публикације: