Школе и предшколске установе у Ерасмус+

Уводно појашњење

У Еразмус+ програму земље делимо на програмске земље (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска) и партнерске. Партнерске земље су оне које се налазе у суседству Европске уније, међу њима је и Србија, али и многе друге земље света. 

Врсте пројеката у којима могу да учествују школе и предшколске установе из Србије

Школе могу да учествују у следећим врстама пројеката у својству партнера:

Врста пројекта Улога институције
Еразмус Мундус заједнички мастер програми придружени партнер (није члан конзорцијума, али индиректно доприноси спровођењу активности, одрживости и ширењу информација о резултатима пројекта)
Савези знања партнер (који не чини минимум конзорцијума и чије учешће доноси додатну вредност пројекту)
Савези секторских вештина
Стратешка партнерства
Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању партнер

 

Већина пројеката које су тренутно доступне у Србији су намењене високошколским институцијама. Међутим, школе и предшколске установе могу учествовати у појединим врстама пројеката у својству партнера.

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Школе могу да учествују у следећим врстама пројеката у својству партнера:

 

  1. Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању

У средишту пажње оваквих пројеката су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније, у које спада и Србија. Стога, школе могу да учествују на позив високошколске институције уколико доприносе нпр. модернизацији неког студијског програма или сарадњи високог образовања са друштвом. Школе могу да пошаљу своје запослене на неке од обука које настају у оквиру оваквих пројеката, да добију корисне материјале за унапређење наставе  и сл. Школе нажалост, не могу да добију опрему кроз ове пројекте (опрема се купује само за високошколске установе).

 

  1. Савези знања

Савези знања су пројекти који подржавају сарадњу институција високог образовања и предузећа зарад подршке иновацијама, предузетништву, креативности, запошљивости и мултидисциплинарним студијама.

Савези знања могу да обухвате било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

Савези знања треба да обухвате најмање шест независних организација из бар три програмске земље, од којих су бар две високошколске институције и бар два предузећа.

Школе и предшколске установе могу да учествују у овој врсти пројеката као партнери (који не чини минимум конзорцијума и чије учешће доноси додатну вредност неком делу пројекту).

 

  1. Савези секторских вештина

Савези секторских вештина подржавају развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и обуке (VET) које образовне институције креирају у сарадњи са послодавцима, у складу са потребама тржишта рада.

Пријаве за Савезе секторских вештина подносе програмске земље, а конзорцијум може да обухвати било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света.

Савези секторских вештина треба да имају најмање девет организација из најмање три програмске земље, укључујући две државе чланице ЕУ. Пријаву у име конзорцијума за тај двогодишњи или трогодишњи пројекат подноси институција из програмске земље Извршној агенцији у Бриселу.

Школе и предшколске установе из Србије могу да учествују у овој врсти пројеката као партнери (који не чини минимум конзорцијума и чије учешће доноси додатну вредност неком делу пројекту).

 

  1. Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима, могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Еразмус+ омогућује велику флексибилност активности које се могу спровести у пројектима Стратешка партнерства, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката (постоје стратешка партнерства за високо образовање, стратешка партнерства за стручно и професионално образовање, стратешка партнерства за школе, стратешка партнерства за организације активне у образовању одраслих и комбинована стратешка партерства).

У стратешким партнерствима могу да учествују (не као подносиоци пријаве, већ само као партнери) и институције из Србије уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

Школе и предшколске установе из Србије могу да учествују у овој врсти пројеката као партнери (који не чини минимум конзорцијума и чије учешће доноси додатну вредност пројекту) али је важно да у пројекту буду укључене не само школе већ и још неке институције.

 

  1. Еразмус Мундус заједнички мастер програми

 Ова врста пројеката се односи на дисеминацију резултата пројеката за спровођење Еразмус Мундус заједничких мастер програма.

 

  1. eTwinning пројекти

Запослени у школама и предшколским установама из Србије се могу укључити у eTwinning мрежу www.etwinning.net . Овај портал користе школе и предшколске установе из Србије на исти начин, равноправно са установама из програмских земаља.

 

 

Обавезна документација

За учествовање у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+ и неким другим програмима ЕУ, потребно је да школе/предшколске установе имају PIC број (Participant Identification Code) који представља јединствени идентификациони број од девет цифара.

Више о PIC броју можете прочитати у делу Често постављана питања PIC code

http://erasmusplus.rs/cpp-pic/#1

 

Као припрема за наредни период или само учествовање у пројектима, добро је да се школе/предшколске установе информишу о потребним документима, принципима прављења пројеката и претраживању партнера за пројекте.  Формулари за пројекте се преузимају са сајта Извршне агенције или са сајта националних агенција за програм Еразмус+.

 

Могућности и разне друге корисне информације, за запослене у школама могу се  пронаћи и на порталу School Education Gateway.

 

 

 

Последње модификовано: октобар 26, 2016Публикације: